logo-vzdelavaci6.png

Registrácia bola z dôvodu naplnenia kapacity hotela ukončená.

PROGRAM

Počet kreditov: 10

 08.00 – 09.00

Prezencia účastníkov

  09.00 – 09.10

Otvorenie XVIII. kongresu mladých zubných lekárov

Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Dušan Hollý, koordinátor odborného programu

Predsedajúci

09.10 – 10.10

Dušan Hollý

Plánovanie liečby
Jan Hulvert (3DK – privátna prax, Praha, ČR)

10.10  – 10.55

Ako si nepokaziť endo
Michal Polivka (Dental centrum NIVY – privátna prax, Bratislava, SR)

10.55 – 11.10

Prestávka

11.10  – 12.10

Chlieb náš každodenný: tipy a triky zo záchovnej stomatológie
Boris Vraňák (BEVE DENT – privátna prax, Senica, SR)

12.10  – 12.40

Miniinvazívne techniky v pedostomatologii
Viktorie Eliášová (Fiala Dent – privátna prax, Beroun, ČR)

12.40  – 13.40

Obed

Predsedajúci

Dušan Hollý

13.40  – 14.40

Fotodokumentácia ako každodenná rutina
Thomas Rosina (Libento – privátna prax, Olomouc, ČR)

14.40  – 15.25

Peri-implantologia pre samoukov
Filip Hromčík (Lekárska fakulta Masarykovej univerzity, Brno, Privátna prax Syndenta, Brno, ČR)

15.25  – 15.40

Prestávka

15.40  – 16.25

Riešenie kompromisných pilierov a  parodontologicky poškodených zubov
Michal Přibyl (Libento – privátna prax, Olomouc, ČR)

16.25  – 17.25

Chirurgická terapia parodontitis
Šimon Belák (Blanc Dental – privátna prax, Žilina, SR)

17.25 – 17.30

19.30/20.00

Diskusia, záver

Spoločenský večer – téma večera: „Ak by som nebol stomatológ, bol by som…“

  08.00 – 8.45

Prezencia účastníkov

Predsedajúci 

Dušan Hollý

  08.45 – 09.15

Cesta do hlbín orálnej medicíny
Hana Smolíková (Lekárska fakulta Masarykovej univerzity, Brno, ČR)

  09.15 – 10.15

Komunikačné stratégie
Alexandra Halásová (Zubná ambulancia Dentalis, Skalka nad Váhom, SR)

10.15  – 10.30

Prestávka

10.30  – 11.30

Okluzné koncepty, základy gnatológie a ich postavenie v modernej stomatológii
Natália Sládečková (Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam, NL)

11.30 – 12.00

Funkčno – estetické chirurgické zákroky v kraniomaxilofaciálnej chirurgii
Barbora Šufliarsky (Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR)

12.00 – 12.20

Aký potenciál má botulotoxín a kyselina hyalurónová v zubnej praxi?
Svetlana Šelianová (ORAVADENT – privátna prax, Námestovo, SR)

12.20  – 12.35

Elektrická kolobežka – nový (ne)priateľ?
Martin Števčina (Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica, SR)

12.35 – 13.35

Obed

13.35  – 13.50

Estetická a dentálna rehabilitácia u pacientov po rekonštrukcii mikrovaskulárnym lalokom
Ivana Vidová (Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR)

13.50  – 14.05

Chirurgická liečba odontogénnych cýst 
Ivana Vidová (Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR)

14.05  – 14.35

Možnosti využitia erbiového a neodýmového lasera v každodennej praxi zubného lekára
Zuzana Raganová (Dr. Martin – zubná klinika, Liptovský Mikuláš, SR))

14.35  – 15.05

Neliečená parodontitída ako zdroj fokálnej infekcie a riziko, ktoré predstavuje u tehotných žien
Ivana Zajacová (AlbusDente – privátna prax, Čadca, SR)

15.05  – 15.30

Diskusia, Záver

Prednášajúci

Piatok 10.2.2023

Sobota 11.2.2023

XVII. Kongres mladých zubných lekárov

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

Milé kolegyne a kolegovia, priatelia stomatológie,

zubné lekárstvo je neoddeliteľnou súčasťou veľkej medicíny a ústna dutina je zároveň vstupnou a dôležitou bránou do celého organizmu.  Stále sofistikovanejšia, výkonnejšia      a modernejšia technika sa stala neodmysliteľnou pravou rukou zubného lekára. Nové softvérové modality prichádzajúce do praxe nepochybne zvyšujú presnosť stomatologických výkonov.

Teší ma, že XVII. ročník pripravovaného kongresu sa bude podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, venovať moderným stomatologickým technikám s ukážkami z praxe mladých zubných lekárov.

Je potešiteľné, že kongresu sa zúčastňujú stálice národnej a zahraničnej stomatológie, ako aj stále mladšie ročníky zubných lekárov. Teší ma, že mladá generácia stomatológov má prioritný záujem na poskytovaní kvalitnej zubno-lekárskej starostlivosti svojim pacientom, čoho dôkazom sú práve zaujímavé kazuistiky, ktoré budú prezentované na kongrese.

Aj keď nežijeme ľahké časy, poznačené pandémiou, vojnou či vládnymi a štátnymi otrasmi, zubné lekárstvo a zdravotníctvo musí fungovať ďalej, pretože pacient nás potrebuje. Slovenská komora zubných lekárov ma prioritný záujem na zvyšovaní spoločenského, ekonomického a etického významu spoločenstva zubných lekárov na Slovensku čo dosahuje svojimi aktivitami.

Verím, že pripravený program XVII. Kongresu mladých zubných lekárov vás zaujme a rozhodnete sa k návšteve zaujímavého odborného podujatia, aby ste sa mohli oboznámiť s novinkami modernej stomatológie, zároveň sa stretnúť s kolegami a predebatovať s nimi nielen pracovné problémy a profesionálne skúsenosti, ale aj osobné zážitky a radosti.

Pozývam vás tradične do Senca a teším sa na rozhovory s vami či už na spoločenskom večere v maske „Hviezdy strieborného plátna“, alebo priamo na prednáškach, či počas prestávok v príjemnom prostredí hotela Senec.

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH. – koordinátor odborného programu

Vážené kolegyne a kolegovia!

S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami sa už zopár rokov blíži aj moja povinnosť (stále ešte radosť), a to napísať príhovor do zborníka už k XVII. ročníku Kongresu mladých zubných lekárov. Program je opäť “nadupaný“ už zvučnými menami Československého zubného lekárstva, ale aj novými prírastkami. Sedemnástka to už je ročník kedy nám chýba už len jeden rok do dospelosti, takže stále sa snažíme nepoľaviť a veľa vecí zlepšovať. Zlepšuje a posúva sa všetko okolo nás, materiály, technológie, zariadenia, umelá inteligencia. A práve to je vec, ktorú som chcel pri písaní tohto príhovoru vyskúšať.

Zadal som umelej inteligencii: Napíš vstupnú reč na XVII. ročník Kongresu mladých zubných lekárov. A toto sa udialo – Vážení mladí zubní lekári, som veľmi poctený, že môžem byť súčasťou XVII. ročníka Kongresu mladých zubných lekárov. Je pre mňa cťou byť súčasťou tejto významnej udalosti a byť medzi vami, ktorí ste sa rozhodli zamerať sa na tento dôležitý a náročný odbor.

Verím, že tento kongres bude plný príležitostí na vzdelávanie a zdokonaľovanie sa, ale tiež bude príležitosťou na spoznanie nových ľudí a nadviazanie nových priateľstiev. Dúfam, že budeme mať príležitosť diskutovať o aktuálnych témach a výzvach, s ktorými sa zubní lekári stretávajú, a že sa budeme môcť navzájom inspirovať a podporovať.

Som presvedčený, že tento kongres bude skvelou príležitosťou na rozvoj vašich profesionálnych zručností a na získanie nových poznatkov, ktoré vám pomôžu poskytovať lepšiu starostlivosť o vašich pacientov.

Ďakujem vám za pozvanie a teším sa na to, čo nás čaká počas tohto kongresu.

S úctou,  [Meno]

Ako sa tento text po napísaní zadania predo mnou zobrazoval, cítil som sa, poviem pravdu až desivo, užasnuto… . To, kam sme sa posunuli za posledné desaťročie je až neskutočné. Ešte teraz si spomínam ako som ako začínajúci zubný lekár písal recepty a správy na stroji a teraz píšem tento príhovor s pomocou umelej inteligencie. Alebo ho nepíšem ja?

Ak si čítate tento príspevok na našej stránke dovoľte mi popriať vám kľudné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku a dúfam, že sa vidíme 10. februára v Senci. Ak ho čítate už v zborníku usadení v sále kongresu, dovoľte mi poďakovať za vašu priazeň a dúfam, že bude pre vás rovnako zaujímavý ako predošlé ročníky.

Postup pri registrácii

 1. Kliknite na ikonu „Registrujte sa
 2. Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu
 3. Vyberte typ účastníka
  Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk.
  Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie je, zadajte aktuálny email
  Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár.
 4. Kliknite „ĎALEJ
 5. Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU
 6. Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou
 7. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie

 

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 12023
Poznámka: meno a priezvisko

Organizačné pokyny XVII. KMZL 10. – 11.2.2023

I. REGISTRÁCIA

Registrácia na kongres prebieha online na: www.skzledu.sk

II. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

a) Účastnícky poplatok za celý kongres do 31. 1. 2023

pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72 €/rok)
pre študentov zubného lekárstva                                                                            

220 €
290 €
290 € + DPH (20% DPH)
150 €
90 € s DPH (20% DPH)

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom najneskôr do 31. 1. 2023 

Ak  prihlásený účastník neuhradí účastnícky poplatok do 31. 1 .2023, bude jeho registrácia na kongres automaticky zrušená.
Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 1. 2. 2023 (vrátane), účastnícky poplatok je nevratný.

b) Účastnícky poplatok za celý kongres po 31. 1. 2023 a pri platbe na mieste:

pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72 €/rok)
pre študentov zubného lekárstva                                                                            

250 €
320 €
320 € + DPH (20% DPH)
180 €
90€ s DPH (20% DPH)

Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom najneskôr do 5. 2. 2023 

Ak  prihlásený účastník neuhradí účastnícky poplatok do 5. 2. 2023, bude jeho registrácia na kongres automaticky zrušená.
Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 6. 2. 2023 (vrátane), účastnícky poplatok je nevratný.

Žiadame študentov ZL, aby sa nahlásili na kongres vopred. Študenti sa musia pri prezencii preukázať
študijným preukazom.

III. STRAVOVANIE


V účastníckom poplatku je zahrnuté
:  stravovanie – v dňoch 10. a 11. 2. 2023 občerstvenie,  obedy a vstup na spoločenský večer s večerou dňa 10. 2. 2023.

Vstupenka na spoločenský večer v účastníckom poplatku študentov zubného lekárstva zahrnutá nie je, je možné si ju zakúpiť na mieste za  50 €. Platba je možná v hotovosti na mieste alebo prevodom na účet SKZL.

IV. POTVRDENIE O ÚČASTI

Potvrdenie o  účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 10 kreditov. Účastníkom prihláseným na mieste, bude potvrdenie o účasti zaslané poštou po úhrade účastníckeho poplatku, na korešpondenčnú adresu uvedenú v registri SKZL.

V. UBYTOVANIE

Ubytovanie si môže účastník rezervovať v hoteli Senec najneskôr do 31. 1. 2023. Odporúčame rezerváciu ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v  rámci kongresu zľavu 5% (ceny uvedené nižšie sú už so zľavou).

PROMO KÓD: SKZL2023

Ceny ubytovania na 1 noc:

Jednolôžková izba s raňajkami                                    117 € s DPH
Dvojlôžková izba s raňajkami                                      129 € s DPH
Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka)                    189 € s DPH

V cene ubytovania sú zahrnuté: raňajky, neobmedzený vstup do Aquaparku Senec,  wifi a parkovanie.
V cene ubytovania nie je zahrnutý: Miestny poplatok: 1,- € /deň/osoba.

Hotel Senec, a. s.
Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)
903 01 Senec

www.hotelsenec.sk

V prípade zrušenia akcie vis major je potrebné požiadať o storno ubytovania a peniaze budú vrátené hotelom do 7 dní.

VI. STORNO POPLATKY – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Prihlásený účastník zruší svoju registráciu výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk.
Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.
Zmena programu je vyhradená.

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len, ak:

a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci)spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a účasť dotknutého účastníka nebude možná,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora (SKZL).

Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na náhradu škody.

Partneri

Fotogaléria

Postup pri registrácii:

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko