logo-vzdelavaci6.png

Program SDD 2023

17 kreditov

PEDOSTOMATOLÓGIA 21. STOROČIA

Moderné trendy v ošetrovaní detského pacienta

Čomu sa vyvarovať pri ošetrovaní detského pacienta

Deštruovaný prvý stály molár u detského pacienta

Diskutujúci: MUDr. Igor Moravčík, MUDr. Katarína Cyprichová, MDDr. Sylvia Gáliková a Mgr. Andrea Hudeková, klinická psychologička

MICHAEL SZATMARY - STAND-UP vystúpenie

DAIW - chilloutová funky skupina z Bratislavy

Michael je vyštudovaný politológ a dlhoročný televízny spravodajca, ktorý hypnotizoval divákov z pódia nielen v showke Silné reči stand-up comedy, ale aj ako muzikant a skladateľ. Okrem toho sa snaží ľudí informovať o židovskom svete a keď zistil, že stres z chudoby je lepší ako ten pracovný, naplno sa začal venovať humoru a dcére. Keby Jerry Seinfeld nebol starší a lepší, určite by sa učil od neho.

SEKCIA MANAŽMENT A PODNIKANIE

Podnikateľská stratégia pre zubnú ambulanciu

Ako nájsť správnych klientov?

Aby našli vás, keď hľadajú “zubára” vo vašom meste...

Diskutujúci: Michal Ducký, Ján Laurenčík, Alexander Schill, Ľubomír Mick

PROTETIKA 21. STOROČIA

LASER v dennej rekonštrukčnej a protetickej klinickej aplikácii (tlmočenie do Sj)

Malá násobilka Smile Design a záhryzu

Oklúzia a funkcia

Vystúpenie skupiny VIDIEK, RAUT a Párty s DJ Rádia Vlna Petrom HURAJTOM

Skupina Vidiek vznikla v roku 1987 v obci Rovinka neďaleko Bratislavy. V roku 1988 už z rádií znel jej prvý veľký hit Vidiečan. A nasledovali ďalšie: Nechajte si ju, Tisíc divov, Rudy a Hilda, Anglická, Keď je 7 ráno, Nie je to ľahké, Vianoce 97, Námornícka, Ó maňo, Anjel, Milá, Sedím ležím, Hrajte trúbky alebo Dohodnime sa. Vidiek počas svojej existencie natočil 6 albumov. Vo Vidieku dodnes hrajú členovia úplne pôvodnej zostavy Ján Kuric – spev, Richard Jajcay – gitara a Oňo Tomčala – bicie. Posledným “prírastkom” je Martin Klačanský – basgitara. Skupina odohrala nespočetné množstvo koncertov na Slovensku, v Čechách, ale aj v USA, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, Ukrajine, Írsku a Veľkej Británii.

Po RAUTE nás bude na PARTY zabávať a hrať do tanca známy DJ Rádia Vlna Peter HURAJT

SEKCIA MANAŽMENT A PODNIKANIE

Celková anestézia a sedácia v zubnej ambulancii z pohľadu právnika

Motivačné rozhovory

Hranice v nás a vo svete

POSTENDODONCIA 21. STOROČIA

Krok za krokom... Ekonomická garancia kvality a efektivity v zubnej ambulancii

Nevyhnutné nástroje k úspešnému postendodontickému ošetreniu

Nevyhnutné nástroje k úspešnému postendodontickému ošetreniu

Zmena programu vyhradená. 

SÚČASŤOU SDD 2023 BUDE AJ KONGRES SESTIER A DENTÁLNYCH HYGIENIČIEK.

WORKSHOP

Intraorálne skenovanie a 3D tlač

MIESTNOSŤ: TRUST

Termín: 30. 9. 2023 od 9:30 – 13:00

Prednášajúci: Ing. Patrik Pikora

Kurz určený pre zubných lekárov. Počet účastníkov: max. 15

Registrácia: objednavky@jarident.sk

Prednášajúci

Štvrtok 28. 9. 2023

Piatok 29. 9. 2023

Sobota 30. 9. 2023

Manažment a podnikanie - paralelná sekcia

Prednášajúci

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte, aby som sa Vám v mene svojom a aj v mene Organizačného výboru SDD prihovoril a pozval Vás na XXIII. kongres SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI a DENTAL EXPO 2023 tradične do X-bionic rezortu v Čilistove-Šamoríne.  

Pre tento rok sme sa vrátili, a to z dôvodu termínu predčasných parlamentných volieb, ktorý nám určili práve na 30. septembra, ku organizácii kongresu so začiatkom vo štvrtok 28. 9. a záverom v sobotu 30. 9. 2023 o 14:00 h tak, aby sa každý účastník v kľude a pohode mohol presunúť domov a podľa možnosti a chute v sobotu odvoliť.

Pripravili sme pre Vás zaujímavý koncept klinického programu tak, aby každý kto má záujem, sa mohol kongresu zúčastniť. Verím, že bohatý odborný,  skvelý a zábavný spoločenský program vám  spríjemnia posledné septembrové dni tohto roka. Témy kongresu sú príťažlivé, prinášajú širokú paletu troch odborností zubnej medicíny používanej v novej ére: v pedostomatológii, protetike a postendodoncii. Sú pripravené zaujímavé prednášky: aktuálne problémy v ošetrovaní detského pacienta, nové trendy v modernej protetike, najdôležitejšie funkcie  pre kvalitnú protetiku či nevyhnutné postupy k dosiahnutiu úspešného postendodontického ošetrenia a iné.

Ku klinickému programu sme pripravili aj sekciu Manažmentu a podnikania v zubnej praxi.

Sú pozvaní skvelí rečníci z domáceho i zahraničného prostredia – z Talianska a Česka.
Verím, že prednášky pozvaných domácich a zahraničných hostí budú veľkým obohatením XXIII. ročníka.
Pripravujeme panelovú diskusiu v odbornom ako aj manažérskom programe s naslovovzatými odborníkmi. Možno sa podarí aj posterové sympózium, čo by bolo po prvý raz na tomto našom významnom podujatí.
Chystáme nielen zaujímavý odborný program, ale aj spoločenský večer a priateľské stretnutia. Na GALA večere vystúpi skupina Vidiek a po raute sa zabavíme na Party s DJ Radio Vlna Petrom Hurajtom.

Neoddeliteľnou súčasťou každoročných SDD je výstava DENTAL EXPO a tradične sú vystavovatelia príjemným a zaujímavým oživením nášho kongresu.

Priatelia, ste srdečne vítaní na XXIII. ročníku SDD a DE 2023. Teším sa na Vás v krásnom rezorte X-bionic v Čilistove– Šamoríne.

O kongrese

Kongres Slovenské dentálne dni je najväčším medzinárodným kongresom organizovaným Slovenskou komorou zubných lekárov.

Reprezentatívna akcia Slovenskej komory zubných lekárov je každý rok  vysoko hodnotená tak zahraničnými ako aj domácimi hosťami, prednášateľmi a v neposlednom rade účastníkmi kongresu – zubnými lekármi a študentami zubného lekárstva. 

Význam a dôležitosť kongresu vyjadrila Svetová federácia zubných lekárov FDI, a to každoročným prevzatím záštity nad týmto významným podujatím.

Moderné trendy v zubnom lekárstve, najnovšie poznatky ústneho zdravia, ako aj ďalšie perspektívy modernej zdravotnej starostlivosti sú nosné témy prezentované na každom ročníku SDD.

 

 

Organizačné pokyny

Postup pri registrácii

 • Kliknite na ikonu „REGISTRÁCIA“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s Vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna e-mailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny e-mail
  • Nečlen SKZL/študent/iný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

  Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky

Registrácia online je možná len do 15. 9. 2023.

Typ účastníka Registrácia do 31. 8. 2023
(platby  na účte SKZL do 31. 8. 2023)
Registrácia do 15. 9. 2023
(platby na účte SKZL od 1. 9. do 15. 9. 2023)
Člen SKZL 360 € 395 €
Nečlen SKZL 440 € 475 €
Študent v štúdijnom odbore zubné lekárstvo 90 € s DPH 90 € s DPH
Iný účastník 528 € s DPH 570 € s DPH

Cena zahŕňa kongresový poplatok, stravu počas kongresu, kongresové materiály, potvrdenie o účasti, Dental Expo,
vstup na party dňa 28. 9. 2023 a na spoločenský večer dňa 29. 9. 2023.

Účastnícky poplatok pre študentov nezahŕňa vstup na spoločenský večer dňa 29. 9. 2023.

Údaje k platbe prevodným príkazom:

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v SKZL
Špecifický symbol: 442023
Poznámka: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok môžete uhradiť:

a) kartou pri online registrácii, alebo

b) bankovým prevodom podľa podmienok vo vyššie uvedených účastníckych poplatkoch  na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov zubného lekárstva a iných účastníkov je variabilný symbol 442023 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

Storno podmienky

Účastnícky poplatok je NEVRATNÝ , ak nie je ďalej uvedené inak.

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok, ak:

a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a účasť dotknutého účastníka nebude možná,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora.

Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na náhradu škody.

Prihlásený účastník, ktorý uhradil účastnícky poplatok, môže e-mailom v termíne do 15. 9. 2023 (vrátane) nahlásiť namiesto seba náhradníka, zaslaním e-mailu s identifikačnými údajmi náhradníka na: vzdelavanie@skzl.sk.

Po 16. 9. 2023 NIE JE možné nahlásiť náhradníka a účastnícky poplatok je nevratný.

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami. Zmena programu je vyhradená.

Prihlásený účastník komunikuje ohľadom storno podmienok výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk.

Stravovanie

V rámci účastníckeho poplatku je zabezpečené 4 x občerstvenie, 2 x obed (dňa 29. 9. a 30. 9.2023), večera dňa 28. 9. 2023 a spoločenský večer s večerou formou rautu dňa 29. 9.2023.

Študenti zubného lekárstva  majú v cene účastníckeho poplatku občerstvenie, obedy a večeru dňa 28. 9. 2023, spoločenský večer nie je zahrnutý v cene. V  prípade záujmu si vstupenku môžu zakúpiť priamo pri prezencii (vstupenka na spoločenský večer – 65 € s DPH).

Potvrdenie o účasti

Potvrdenie o účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 17 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli X-BIONIC® Sphere, Čilistov-Šamorín so zvýhodnenou cenou pre účastníkov kongresu si môžete rezervovať najneskôr do 11. 9. 2023

Pri rezervácii uveďte promokód: SDD2023

V prípade, že si prajete rezervovať ubytovanie na iný termín, alebo máte iné požiadavky ohľadom ubytovania, kontaktujte priamo hotel na: hotel@x-bionicsphere.com

Typ izby X-BIONIC® SPHERECena (€)/
izba na noc
Double/twin – dvojposteľová izba s 1 veľkou posteľou alebo dvomi oddelenými lôžkami166 €
Triple – 2 izby s 1 balkónom, s 3x posteľou, pohovkou189 €
Quadriple – 2 izby s 1 balkónom, so 4x posteľou (2 upraviteľné na pohovky)212 €
Junior Suite – apartmán s 2 izbami – spálňa a obývacia izba s balkónom. Káva a čaj v ponuke zadarmo – cena platí pri obsadenosti 2 osobami194 €

V cene ubytovania: raňajky v reštaurácii OLYMPIC, wifi, parkovanie a 50% zľava do Aquatic sphere, Wellness a Gymu.
Cena ubytovania nezahŕňa miestny poplatok: 1,50 € /osoba/noc.
Uvedené ceny ubytovania sú vrátane 10 % DPH.

Miesto konania

X-BIONIC® SPHERE

Dubová ulica 33, 931 01 Šamorín-Čilistov, Slovensko

Verejná doprava železničná stanica Bratislava Main Train Station (Hlavná Stanica ) 25 km, Bratislava Airport M. R. Štefánika letisko 20 km.

Užitočné informácie:

Recepcia je otvorená 24 h denne. Check-in od 14:00 h, Check-out do 11:00 h. Komunkácia: čeština, angličtina, nemčina, maďarčina, slovenčina.

Pre viac informácií  www.x-bionicsphere.com

Mediálny partner

Postup pri registrácii:

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko