logo-vzdelavaci6.png

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

Slovensko

Umelá inteligencia ako katalyzátor zmien v zubnom lekárstve

Abstrakt

Umelá inteligencia (UI) má potenciál radikálne transformovať zubné lekárstvo, od diagnostiky a liečby až po vzdelávanie a výskum. Táto 60-minútová prednáška preskúma rôzne spôsoby, akými sa UI už používa v zubnom lekárstve a ako sa bude pravdepodobne využívať v budúcnosti. Prednášajúci sa dotkne tém:

 • Automatizovaná diagnostika a plánovanie liečby: AI systémy dokážu analyzovať röntgenové snímky, videá, zvuky, 3D skeny a iné údaje a s vysokou presnosťou identifikovať zubné kazy, ochorenia ďasien a iné abnormality. To môže zubárom pomôcť pri stanovovaní presnejších diagnóz a vytváraní personalizovaných plánov liečby a celkovo vyššej kvalite a produktivite.
 • Robotická asistovaná chirurgia: Robotické systémy riadené AI sa už používajú na vykonávanie zložitých chirurgických zákrokov v iných oblastiach medicíny a v budúcnosti by sa mohli používať aj na zubné zákroky. To by mohlo viesť k presnejším a menej invazívnym zákrokom s kratšími časmi rekonvalescencie.
 • Nové objavy a posun v regeneratívnej stomatológii: UI má potenciál zohrať kľúčovú úlohu v pokroku regeneratívnej stomatológie pri navrhovaní a vývoji nových biomateriálov s vlastnosťami, ktoré napodobňujú prirodzené tkanivá. Tieto materiály sú kľúčové pre regeneráciu zubov, kostí a ďasien. Tiež pri monitorovaní regeneračného procesu v reálnom čase.
 • Personalizovaná prevencia a starostlivosť: UI sa dá využiť na analýzu údajov o pacientoch, ako sú ich anamnéza, životný štýl a genetické predispozície, na identifikáciu pacientov s vysokým rizikom vzniku zubných problémov. Tieto informácie sa potom dajú použiť na vývoj personalizovaných preventívnych stratégií a plánov starostlivosti.
 • Vzdelávanie a výskum: AI sa dá využiť na vytváranie simulácií a virtuálnych pacientov, ktoré zubným lekárom a študentom umožňujú precvičovať si postupy a učiť sa o nových technológiách. AI sa dá tiež použiť na analýzu veľkých súborov údajov a identifikáciu trendov a vzorov, ktoré by mohli viesť k novým poznatkom a prelomom v zubnom lekárstve.

Prednáška sa skončí diskusiou o etických otázkach a výzvach spojených s používaním AI v zubnom lekárstve. Cieľom prednášky je poskytnúť účastníkom prehľad o tom, ako AI transformuje zubné lekárstvo, a inšpirovať ich k zamysleniu sa nad tým, ako by sa táto technológia dala využiť na zlepšenie starostlivosti o pacientov v budúcnosti.

Obsah prednášky:

 • Úvod (10 minút)
  • Stručný prehľad histórie AI a jej rastúceho vplyvu na rôzne odvetvia.
  • Diskusia o potenciáli AI transformovať zubné lekárstvo.
 • Automatizovaná diagnostika a plánovanie liečby (15 minút)
  • Ako AI systémy dokážu analyzovať obrazové údaje a identifikovať zubné abnormality.
  • Príklady klinických aplikácií AI v diagnostike a plánovaní liečby.
  • Výhody a obmedzenia automatizovanej diagnostiky a plánovania liečby.
 • Robotická asistovaná chirurgia  a regeneratívna stomatológia (10 minút)
  • Prehľad robotických systémov riadených AI a ich použitia v chirurgii.
  • Potenciálne aplikácie robotickej asistovanej chirurgie v zubnom lekárstve.
  • Etické a regulačné otázky spojené s robotickou asistovanou chirurgiou.
 • Personalizovaná prevencia a starostlivosť (15 minút)
  • Ako sa AI dá využiť na identifikáciu pacientov s vysokým rizikom vzniku zubných problémov.
  • Vývoj personalizovaných preventívnych stratégií a plánov starostlivosti.
  • Dôkazy o účinnosti personalizovanej prevencie a starostlivosti.
 • Vzdelávanie a výskum (15 minút)
  • Využitie AI simulácií a virtuálnych pacientov vo vzdelávaní zubných lekárov.
  • Použitie AI na analýzu veľkých súborov údajov

______________________

BIO

Narodil sa v roku 1980 v Bratislave. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo (2006), kde pôsobí na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v Centre simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. Je súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia, v odvetví zubné lekárstvo. Je členom Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore zubné lekárstvo s témou implementácie digitálnych systémov v ortodoncii. V roku 2009 získal prvú atestáciu v odbore stomatológia a v roku 2012 druhú atestáciu v odbore čeľustná ortopédia. Magistra verejného zdravotníctva (MPH) obhájil v roku 2013 a Master of Health Administration (MHA) v roku 2014. Habilitoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2022. Medzi najvýznamnejšie študijné pobyty v zahraničí patrí odborná stáž na Univerzite Severnej Karolíny, Chapel Hill, USA (2009) u renomovaného profesora Williama R. Proffita a tiež Erasmus študijný pobyt na Lekárskej fakulte Università Cattolica del Sacro Cuore, v Univerzitnej nemocnici Gemelli, Rím, Taliansko (2005).

Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí napríklad pôsobenie pre British Council a Akademickú knižnicu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je zakladateľom špecializovanej zubnej kliniky Sangre azul, technologickej spoločnosti 3Dent medical a Odbornej spoločnosti pre inovácie v medicíne. Je spoluzakladateľ a prvý prezident Slovenskej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu a je nositeľom prestížneho ocenenia ITAPA eGovernament líder z roku 2006.

Ako prvý na Slovensku vytvoril a prednášal stereoskopické 3D prednášky pri výučbe medikov v predmete čeľustná ortopédia a uviedol 3D tlač do praxe a vzdelávania medikov všeobecného a zubného lekárstva. V čeľustnej ortopédii – ortodoncii je na Slovensku priekopníkom tzv.neviditeľných zubných strojčekov a umelej inteligencie, ktoré v SR zaviedol ako prvý do praxe a dnes sa už stali bežnou súčasťou kliniky a výskum. Okrem tohto posunu paradigmy v čeľustnej ortopédii je lídrom multidiciplinárnej skupiny zanietených odborníkov, zameraných na rozvoj aplikácií 3D tlače a umelej inteligencie do lekárskej praxe.

SHARE:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email