logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Gregor Ladislav, Dr.Med.Dent., PhD.

Czechia

Protetické ošetrenie a parodont

Zdravé parodontálne tkanivá sú základným pilierom určujúcim dlhodobosť protetického ošetrenia. Ich zdravie je dlhodobo determinované úrovňou dentálnej hygieny pacienta, ale aj navrhnutím a zhotovením vlastnej protetickej práce. Ako veľmi možno položiť hranicu preparácie subgingiválne, aby to nedošlo k dráždeniu pardontu? Ktoré materiály sú vo vzťahu k suprakrestálnym tkanivám biokompatibilné? Ako zaistiť dlhodobú stabilitu úrovne gingiválnych zenitov vo vzťahu k estetike protetickej rekonštrukcie? Aké sú možnosti resektívnej chirurgie pardontu vo vzťahu k feruli a estetike? Na tieto otázky sa zameria prednáška doplnená o ilustratívne kazuistiky.

_____________________

V roku 2005 ukončil štúdium stomatológie na Masarykovej Univerzite v Brne, následne pracoval ako asistent na oddelení záchovnej stomatológie a endodoncia FNuSA v Brne (2005 – 2007), ďalej ako odborný asistent Department of Cariology and Endodontics Dentistry, School of Dentis Switzerland (2007 – 2014). Od roku 2007 pracuje aj v privátnej praxi Sorriso Dental Clinic Brno. V roku 2016 obhájil doktorát (Dr. Med. Dent.) na University of Geneva (Švajčiarsko), v roku 2017 potom tiež obhájil titul Ph.D. na Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) v Amsterdame (Holandsko), teda na univerzitách, ktoré sú podľa rebríčka hodnotenia QS World University Rankings 2022 medzi TOP 30 na svete (2. Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam the Netherlands, 30. University of Geneva). Má na konte 10 impaktovaných publikácií na tému adhezívnej stomatológie a 250 citácií v článkoch s IF. Prednáša na univerzitách v Ženeve, Amsterdame a Barcelone. Je lektorom postgraduálneho vzdelávacieho programu Master of Aesthetic and Microinvasive dentistry – University of Geneva. Certifikovaný člen ČADE – lektorom Curricula ČADE a člen vedeckej rady ČSK.

SHARE:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email