logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Vladimír Filipi, PhD. MUDr. Ladislav Gregor, Dr.Med.Dent., PhD.

Česko

Abstrakt

Atrofické alebo zápalové postihnutie parodontu je v našej populácii pomerne častým javom, s ktorým sa stretávame aj u ortodontických pacientov. Cieľom oznámenia bude prezentácia klinických prípadov ortodontickej liečby u pacientov s kompromisným parodontom. Preberieme súvahu pri zostavovaní liečebného plánu. Zameriame sa na protokol hygienickej fázy, z ortodontického pohľadu načrtneme dôležitosť kotvenia, typy vhodných aparátov a ich limity. V neposlednom rade predstavíme možnosti proteticko – parodontologických rekonštrukcií a zaistenie retenčnej fázy.

_____________________

Bio

MUDr. Vladimír Filipi, PhD.

Absolvoval odbor Stomatológie na LF MU v Brne v roku 2005. Predatestačnú prípravu v odbore Ortodoncia absolvoval vo Fakultnej nemocnici pri Sv. Anny v Brne, kde v rokoch 2005 až 2010 pôsobil aj ako odborný asistent. V roku 2006 absolvoval odbornú stáž na oddelení ortodoncia a čeľustnej chirurgie v Mount Sinai Hospital v kanadskom Toronte. V roku 2010 zložil špecializačnú skúšku v odbore Ortodoncia s témou atestačnej práce: Cone Beam CT – analýza vhodných miest na zavádzanie kotevných miniimplantátov. S prednáškou na túto tému tiež zvíťazil v súťažnej sekcii prednášok na kongrese Českej ortodontickej spoločnosti v roku 2010 v Brne. Od tohto roku pôsobí ako ortodontista na súkromnej zubnej klinike Sorriso v Brne. V roku 2013 obhájil titul Ph.D. s odbornou témou Implantáty v ortodoncií.
Je členom Českej ortodontickej spoločnosti, členom Americkej ortodontickej spoločnosti a Svetovej ortodontickej spoločnosti. Je certifikovaným členom Českej akadémie dentálnej estetiky.

MUDr. Ladislav Gregor, Dr.Med.Dent., PhD.

V roku 2005 ukončil štúdium stomatológie na Masarykovej Univerzite v Brne, následne pracoval ako asistent na oddelení záchovnej stomatológie a endodoncia FNuSA v Brne (2005-2007), ďalej ako odborný asistent Department of Cariology and Endodontics Dentistry, School of Dentis Switzerland (2007 – 2014). Od roku 2007 pracuje aj v privátnej praxi Sorriso Dental Clinic Brno. V roku 2016 obhájil doktorát (Dr. Med. Dent.) na University of Geneva (Švajčiarsko), v roku 2017 potom tiež obhájil titul Ph.D. na Academic Centre pre Dentistry Amsterdam (ACTA) v Amsterdame (Nizozemsko), teda na univerzitách, ktoré sú podľa rebríčka hodnotenia QS World University Rankings 2022 medzi TOP 30 na svete (2. Academic Centre pre Amerike (ACTA), Amsterdam the Netherlands, 30. University of Geneva), má na konte 10 impaktovaných publikácií na tému adhezívnej stomatológie a 250 citácií v článkoch s IF. Prednáša na univerzitách v Ženeve, Amsterdame a Barcelone. Je lektorom postgraduálneho vzdelávacieho programu Master of Aesthetic and Microinvasive dentistry – University of Geneva. Certifikovaný člen ČADE – lektorom Curricula ČADE a člen vedeckej rady ČSK.

SHARE:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email