MDDr. Martina Hanzelová

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Zaistenie dýchacích ciest v maxilofaciálnej chirurgii

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA, MUDr. Rastislav Slávik, MHA

V maxilofaciálnej chirurgii si zaistenie dýchacích ciest pacienta v určitých klinických situáciách vyžaduje spoluprácu multidisciplinárneho tímu. Komplikované zaistenie dýchacích ciest sa môže vyskytnúť pri závažných cervikofaciálnych infekciách, devastačných poraneniach mäkkých tkanív tváre a krku, komplikovaných fraktúrach tvárového skeletu s nutnosťou peroperačnej intermaxilárnej fixácie a pri rozsiahlych rekonštrukčných výkonov v oblasti hlavy a krku. Okrem konvenčnej orotracheálnej intubácie, nazotracheálnej intubácie a nazotracheálnej fibrooptickej intubácie pri vedomí zohrávajú dôležitú úlohu aj chirurgické metódy zaistenia dýchacích ciest. Patria k nim submentálna intubácia, tracheostómia a koniotómia. Cieľom predkladanej práce je poukázať na spomínané chirurgické možnosti zaistenia dýchacích ciest u pacienta v maxilofaciálnej chirurgii a prezentovať ich na názorných kazuistikách.

Vzdelanie a prax
2016 – 2022

2019, 2020, 2021
2020
2020

2021

2021


Zubné lekárstvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Zubná ambulancia MDDr. Vladimíra Karvaša, Žiar nad Hronom
I. interná klinika LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava
Klinika detskej chirurgie SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK, Univerzitná nemocnica Bratislava

Ďalšie vzdelanie
2022

 


Maxilofaciálna chirurgia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Stáže
20.7 2020 – 14.8. 2020 


Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Fakultná nemocnica Olomouc

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email