logo-vzdelavaci6.png
KML_logo_transparent_s (002)

XVI. Kongres mladých zubných lekárov

11. - 12. február 2022
Hotel Senec, Senec

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

MUDr.Michal Bielik
 • 11:00-12:00

MUDr.Michal Bielik

Prednáška ohľadom zubov

  Sála Victory

   BLOK - VÝZNAM MEDZIODBOROVEJ SPOLUPRÁCE

   Koľko stoja zuby - panelová diskusia na telo
   • 09:00 - 10:30

   Koľko stoja zuby - panelová diskusia na telo

   Diskutujúci: MUDr. Igor Moravčík, MDDr. Peter Džupa so zaujímavými hosťami

   • 10:30 - 11:00

   PRESTÁVKA

   Protetické ošetrenie a parodont
   • 11:00 - 13:00

   Protetické ošetrenie a parodont

   MUDr. Ladislav Gregor, Dr. Med. Dent., PhD. (Česko)

   • 13:00 - 14:30

   OBED

   Medziodborová spolupráca pri liečbe ortodontických pacientov s ochorením parodontu
   • 14:30 - 16:30

   Medziodborová spolupráca pri liečbe ortodontických pacientov s ochorením parodontu

   MUDr. Vladimír Filipi, PhD.; MUDr. Ladislav Gregor, Dr. Med. Dent., PhD. (Česko)

   • 16:30 - 17:45

   DISKUSIA A ZÁVER SDD 2024

   Počet kreditov: 10

   Prednášajúci

   Piatok 11.2.2022

   Sobota 12.2.2022

   XVI. Kongres mladých zubných lekárov

   Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

   Vážené kolegyne a kolegovia,

   v minuloročnom neštandardnom príhovore som napísal, že možno XV. ročník Kongresu mladých zubných lekárov začne novú etapu odbornej komunikácie a odovzdávania si praktických skúseností v zubnej praxi. Moje očakávania sa aj naplnili, predchádzajúci rok znova prežitý najmä vo virtuálnom priestore seminárov a konferencií nás naučil pohybovať sa, vzdelávať a tvoriť najmä v tejto novej dimenzii. Zároveň som s nostalgiou a nádejou vyslovil, že sa rád vrátim k tradíciám a na ďalšom XVI. ročníku 2022 verím, že sa osobne stretneme a na krízu budeme už len spomínať.

   Keď píšem tento príhovor k novému ročníku Kongresu mladých zubných lekárov je december 2021. Hoci pandémia nepoľavuje a vracia sa stále vo vlnách, pevne verím, že sa uskutoční prezenčne. Všetci si to želáme.

   Odborný program kongresu je vytvorený tak, aby reflektoval úskalia výkonu zubného lekárstva a každý z nás si v ňom našiel nielen všeobecné fakty, hoci nepochybne dôležité, ale najmä riešenia špecifických situácií, s ktorými sa v zubnolekárskej praxi stretávame. Som rád, že naše pozvanie prijali aj mladí kolegovia z Českej republiky, ako aj slovenskí zubní lekári pôsobiaci nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Francúzsku a Holandsku. Výmena skúseností, zručností a noviniek so zahraničím je vždy inšpiratívna.

   Moje poďakovanie patrí koordinátorovi odborného programu Dušanovi Hollému, ktorý aj v tejto „zmutovanej“ dobe zostavil zaujímavý a inšpiratívny program podujatia.

   Verím, že pripravený program vás zaujme natoľko, že prídete a obohatíte ho zaujímavou diskusiou. Na XIV. ročníku 2020 v Senci sme vytvorili rekord v účasti. Prelomíme ho vo februári 2022? Určite áno.

   MUDr. Dušan Hollý, PhD. MPH. – koordinátor odborného programu

   Tak som si usadol už opätovne za obrazovku svojho počítača aby som napísal príhovor do zborníka už k XVI. ročníku Kongresu mladých zubných lekárov. Musím povedať, že som sa k tomu dlho odhodlával, pretože predvianočný zhon nejako tento rok nechcel utíchnuť. Minulý ročník som písal s vedomím, že budeme prednášať online. Aj keď sme mali pri jeho plánovaní obavy či bude o kongres v tejto podobe záujem, nakoniec to prekonalo moje očakávania.

   Aj keď sme nezažili tú našu „Seneckú“ atmosféru piatkového večera, atmosféra priamo z miesta nakrúcania v budove SKZL mala tiež svoje nezabudnuteľné čaro. Myslím, že táto „filmovačka“ spravila zážitok aj u prednášajúcich. Dúfal som síce, že sme si to nacvičili, ale že do tohto virtuálneho priestoru už o rok nebudeme musieť vstúpiť, ale kľudne si tento ročník dáme „ostrú“. Stále je čo zlepšovať. O to sa na našom kongrese snažíme každým rokom.

   Napriek tomu, že stále dúfam v konanie kongresu v Senci a všetkých by som už rád videl osobne, tento rok vydávame dve verzie programu. Nemôžeme si byť istí aktuálnymi opatreniami v čase konania kongresu, a preto sme sa pripravili aj na túto alternatívu. Myslím si, že odborným programom tohto ročníka vám máme čo priniesť či už to bude v prezenčnej forme v Senci alebo v pohodlí domova do vašich obrazoviek.

   Tento rok sa stále niesol v meniacich sa opatreniach a určite ste každý, nie len ja unavený z našich situácií. Ale odložme pesimizmus a chystajme sa na sviatky pokoja a šťastia, správajme sa zodpovedne. Všetci vieme, že riešenie existuje, len ho treba nasledovať.

   Prajem vám aby ste nabrali počas sviatkov nových síl a taktiež vám v novom roku 2022 prajem aby ste dobehli to, čo ste chceli v roku 2021 a nestihli ste alebo ste nemohli. Teším sa na vás či už v Senci alebo len virtuálne v úlohe režiséra pred obrazovkami. Každá s týchto verzií má pre mňa v sebe iný adrenalín.

   O kongrese

   Kongres mladých zubných lekárov  je jedným z najobľúbenejších kongresov poriadaným v Slovenskej republike. Vznikol z iniciatívy bývalého prezidenta MUDr. Jána Gašiča a jeho hlavnou myšlienkou bolo poskytnúť priestor  mladým zubným lekárom odborne sa  prezentovať  pred širokým publikom a zároveň priniesť nové pohľady a prístupy k výkonu povolania zubného lekára.  Na kongrese  sa môžu prezentovať  len tí  zubní lekári, ktorí dovŕšili maximálne 32 rokov veku.

   Počas 15-ročnej  histórie kongresu sa na pódiu vystriedalo okolo 350 mladých zubných lekárov a pre mnohých z nich bol práve KMZL premiérou a zároveň dobrým štartom v ich  ďalšom odbornom raste.

   Postup pri registrácii

   1. Kliknite na ikonu „Registrujte sa
   2. Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu
   3. Vyberte typ účastníka
    Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk.
    Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár.
   4. Kliknite „ĎALEJ
   5. Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU
   6. Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou
   7. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie

   Účastnícke poplatky do 31.1.2022:

   Člen SKZL – 170 €
   Nečlen SKZL – 230 €
   Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 100 €
   Študent – 32 €
   Zahraničný účastník – 276 €

   Účastnícke poplatky po 31.1.2022 a na mieste:

   Člen SKZL – 200 €
   Nečlen SKZL – 270 €
   Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 100 €
   Študent – 32 €
   Zahraničný účastník – 324 €

   Údaje k platbe prevodným príkazom:
   Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
   SWIFT kód: SUBASKBX
   Variabilný symbol: registračné číslo v komore
   Špecifický symbol: 12022
   Poznámka: meno a priezvisko

   Organizačné pokyny XVI. KMZL 11. – 12.2.2022

   OPATRENIA PRE ÚČASŤ NA KONGRESE

   XVI. Kongres mladých zubných lekárov, ktorý  sa bude konať v dňoch 11. – 12. februára 2022 prebehne v režime OP+ podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR účinnej od 19.01.2022.
   Za osobu v režime OP+ sa považuje:

   1. a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
    b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
    c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
    d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
    e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID19 a zároveň je schopná sa preukázať,
   2. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
   3. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
    f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
    g) osoba do 6 rokov veku.

    

   Ubytovaní účastníci sú povinní skutočnosť, že spĺňajú režim  OP+, preukázať ihneď pri ubytovaní v recepcii hotela.

   Spoločenský večer sa konať nebude, bude podávaná len večera formou rautu. Všetky priestory hotela Senec budú v prevádzke maximálne do 22.00 hod.

   Účastníci kongresu sú povinní v spoločných priestoroch hotela nosiť respirátory FFP2.

   V prípade, že prihlásený účastník nespĺňa režim OP+, môže písomne najneskôr do 31. januára 2022 požiadať o zrušenie registrácie na kongrese a finančné prostriedky mu budú vrátené na ním zadané číslo účtu. Svoje žiadosti posielajte aj s uvedením čísla účtu na e-mailovú adresu: referent@skzl.sk

   Účastnícky poplatok za celý kongres pri platbe do 31.1.2022:

   pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
   pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
   pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
   pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL
   pre študentov zubného lekárstva                                                                               170 €
   230 €
   230€ + DPH (20% DPH)
   100 €
   32 € s DPH (20% DPH)

   Účastnícky poplatok za celý kongres po 31.1.2022 a pri platbe na mieste:

   pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)
   pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)
   pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)
   pre zamestnancov LF (s výškou členského poplatku do SKZL
   pre študentov zubného lekárstva                                                                            

   200 €
   270 €
   270€ + DPH (20% DPH)
   100 €
   32 € s DPH (20% DPH)

   Žiadame študentov ZL, aby sa nahlásili na kongres vopred. Študenti sa musia pri prezencii preukázať
   študijným preukazom.

   STRAVOVANIE

   V rámci účastníckeho poplatku vám SKZL zabezpečí 3 x občerstvenie a  2 x obedy (dňa 11. a 12. 2. 2022) a večeru formou rautu (11.2.2022). Študenti zubného lekárstva  majú nárok na občerstvenie, stravu hradenú nemajú. V  prípade záujmu si ju môžu individuálne objednať priamo pri prezencii (cena za obed – 21 €/deň, vstupenka na spoločenský večer – 40 €). Platbu je možné zrealizovať aj platobnou kartou priamo na mieste.

   V poplatku je zahrnutá účasť na prednáškach, materiály, stravovanie a vstupenka na spoločenský večer.

   Účastnícky poplatok je nutné uhradiť kartou pri registrácii alebo bankovým prevodom do 4.2.2022 na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK8102000000002771134356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je variabilný symbol 12022 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

   V prípade písomného nenahlásenia neúčasti minimálne 3 dni pred začiatkom akcie, sa účastnícky poplatok nevracia.

   POTVRDENIE O ÚČASTI

   Potvrdenie o  účasti a  o  zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 10 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

   UBYTOVANIE

   Ubytovanie na vzdelávaciu akciu si môžete rezervovať individuálne priamo v hoteli Senec najneskôr do 31.1.2022. Platbu za ubytovanie bude možné zrealizovať individuálne v  hotovosti, alebo kreditnou kartou priamo v recepcii hotela. Odporúčame rezerváciu ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v  rámci kongresu zľavu (ceny nižšie sú uvedené už so zľavou 10%).

   PROMO KÓD: SKZL2022

   Hotel Senec, a.s.
   Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)
   903 01 Senec

   www.hotelsenec.sk

   Jednolôžková izba s raňajkami                  98,10 € s DPH
   Dvojlôžková izba s raňajkami                   108,90 € s DPH
   Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka) 140,40 € s DPH

   V cene ubytovania: raňajky, neobmedzený vstup do Aquaparku Senec,  wifi a parkovanie.

   Miestny poplatok: 1,- € /deň/osoba.

   V prípade zrušenia akcie vis major je potrebné požiadať o storno ubytovania a peniaze budú vrátené hotelom do 7 dní.

   Generálny partner

   Partneri

   Fotogaléria