MDDr. Michal Vavro

Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR

Sialoendoskopia v liečbe obštrukčných sialoadenitíd

Spoluautor: MDDr. Bronislava Dvoranová

Sialoadenitídy patria do skupiny zápalových ochorení slinných žliaz, ktoré postihujú ako veľké, tak i malé slinné žľazy. V liečbe bakteriálnych resp. infekčných foriem ochorenia sa odporúča prevažne konzervatívna liečba, bez chirurgickej intervencie. Skupinu sialoadenitíd, pri ktorých dochádza k chronickému zápalovému procesu slinnej žľazy sekundárne ako dôsledok obštrukcie systému vývodov, tvorí skupina tzv. obštrukčných sialoadenitíd. Obštrukciu v systéme vývodov spôsobuje najčastejšie prítomnosť slinných kameňov, sialolitov. Postupným vývojom technológii a priamou vizualizáciou v systéme vývodov slinných žliaz boli identifikované aj iné príčiny obštrukcie, ako striktúry, hlienové zátky, zápalové polypy, cudzie telesá a anatomické anomálie v duktálnom systéme. Konvenčnou metódou terapie týchto stavov bola a stále je exstirpácia slinnej žľazy, ktorá však predstavuje radikálny terapeutický zásah s rizikom peroperačných a pooperačných komplikácií. V súčasnom období je tendencia preferovať neinvazívne, respektíve mini invazívne terapeutické postupy. V liečbe sialoadenitíd vo všeobecnosti, ako aj v liečbe obštrukčných sialoadenitíd predstavuje sialoendoskopia modernú diagnosticko-terapeutickú metódu. Sialoendoskopia umožňuje priamu vizualizáciu systému vývodov s možnosťou priamej terapeutickej intervencie. Sialoendoskopia je relatívne nová mini invazívna metóda, pri ktorej priama vizualizácia systému vývodov a terapeutické možnosti dávajú šancu oddialiť prípadne vylúčiť potrebu radikálneho chirurgického výkonu, exstirpácie slinnej žľazy.

Vzdelanie a prax
2008 – 2014      

Od 2014               


štúdium Lekárska fakulta Univerzity Komenského, odbor Zubné lekárstvo
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov

Ďalšie vzdelanie
12/2021              

4/2018                  
9/2017                  

2017                      


Mastering Orthognathic and Obstructive Sleep Apnea (OSA) Surgery, Davos (AOCMF Masters Course)
Concepts and controversie in ARONJ Praha ( AOCMF congress)
Managment of facial trauma Freiburg (AOCMF practical course)
Certifikovaná pracovná činnosť Dentoalveolárna chirurgia  

Stáže
10/2021              

7/2019

8/2017                

9/2017                 


Oddelenie orálnej a maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/ Plastische Chirurgie Universitätsklinikum Jena, Nemecko
Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie Uniklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck, Nemecko
Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie Universitätsklinikum Halle, Nemecko

 • Publikácie
  Autor
 • Vavro M., Dvoranová B., Czakó L., Gális B. Je ordinácia Dalacinu ešte opodstatnená? Zubný lekár: informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(1), s. 28-29. ISSN 1335-9223
 • Vavro M., Dvoranová B., Hirjak D.: Poster: Periangular Approach in the Treatment of Condylar-base and Low Condylar Neck Fractures: Retrospective Study. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021

         Spoluautor          

 • Hirjak D, Vavro M, Dvoranova B, et al. Periangular transmasseteric infraparotid approach in the treatment of condylar-base and low condylar‑neck fractures. Bratislavske Lekarske Listy. 2021 ;122(3):184-189. DOI: 10.4149/bll_2021_029. PMID: 33618526.
 • Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D.: Poster: Bilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia: A Case Report. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021
 • Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D., Gális B., Czakó L. Indikácie extrakcie tretích molárov. Zubný lekár : informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(4), s. 22-24. ISSN 1335-9223.
 • Czakó L, Vavro M, Dvoranová B, Soviš M, Šimko K, Thurzo A, Gális B, Sándor F. Three-dimensional navigation in maxillofacial surgery – the way to minimize surgical stress and improve accuracy in fibula free flap and Eagles syndrome surgical procedures. Acta Chir Plast. 2021 Fall;63(3):145-149. English. doi: 10.48095/ccachp2021145. PMID: 34814696.

Členstvá:

 • Slovenská komora zubných lekárov (SKZL)
 • Slovenská asociácia oromaxilofaciálnej chirurgie (SSOMFCH)
 • European association for cranio maxillo facial surgery (EACMFS)
 • International association of oral and maxillofacial surgeons (IAOMS)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email