MDDr. Nora Kelecsényiová

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OUSA, Bratislava, SR

Retencia horných očných zubov

Spoluautor: MUDr. et MUDr. Juraj Lysý PhD., MPH

Horné očné zuby sú hneď po dolných tretích molároch druhé najčastejšie retinované zuby. Retencia horného očného zuba je relatívne častou anomáliou vo svetovej populácií s incidenciou približne 1-2%. Očné zuby zohrávajú dôležitú estetickú, ale aj funkčnú úlohu.  Prítomnosť neprerezaných očných zubov zvyšuje riziko vývinu cystickej lézie a resorpcie koreňov laterálnych rezákov, čím je ohrozená ich životnosť. Liečba retencie horného očného zuba obvykle vyžaduje interdisciplinárny prístup.  Často je potrebná chirurgická expozícia a komplexná čeľustno-ortopedická liečba. Je dôležité včas rozoznať znaky retencie očného zuba a zahájiť vhodné preventívne opatrenia. Cieľom prednášky je zhrnúť problematiku retencie horných očných zubov – etiológiu, rizikové faktory, diagnostiku a liečbu.

2019 – doteraz
2018 – doteraz
2012 – 2018

2007 – 2012  

špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia, SZU v Bratislave
VŠ asistent a zubný lekár, Klinika stomatológie a MFCh LFUK a OÚSA
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave, talianska bilingválna sekcia

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email