logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Nora Kelecsényiová

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OUSA, Bratislava, SR

Retencia horných očných zubov

Spoluautor: MUDr. et MUDr. Juraj Lysý PhD., MPH

Horné očné zuby sú hneď po dolných tretích molároch druhé najčastejšie retinované zuby. Retencia horného očného zuba je relatívne častou anomáliou vo svetovej populácií s incidenciou približne 1-2%. Očné zuby zohrávajú dôležitú estetickú, ale aj funkčnú úlohu.  Prítomnosť neprerezaných očných zubov zvyšuje riziko vývinu cystickej lézie a resorpcie koreňov laterálnych rezákov, čím je ohrozená ich životnosť. Liečba retencie horného očného zuba obvykle vyžaduje interdisciplinárny prístup.  Často je potrebná chirurgická expozícia a komplexná čeľustno-ortopedická liečba. Je dôležité včas rozoznať znaky retencie očného zuba a zahájiť vhodné preventívne opatrenia. Cieľom prednášky je zhrnúť problematiku retencie horných očných zubov – etiológiu, rizikové faktory, diagnostiku a liečbu.

2019 – doteraz
2018 – doteraz
2012 – 2018

2007 – 2012  

špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia, SZU v Bratislave
VŠ asistent a zubný lekár, Klinika stomatológie a MFCh LFUK a OÚSA
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave, talianska bilingválna sekcia

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko