MDDr. Silvia Marková

UNIVERSITÄTSZAHNKLINIK WIEN GMBH, Viedeň, AT

Kozmetická a funkčná rehabilitácia po úraze predného zubu

Spoluautori: Prof. Priv. Doz. Dr. Georg Strbac, Prof. DDr. Erwin Jonke

Bol to len obyčajný tréning a jeden nešťastný výkop súpera sa skončil zubom ležiacim na trávniku. A čo teraz?

Fixné a snímateľné protetické náhrady sú neodmysliteľnou súčasťou každodenného života v zubnej ambulancii. Implantológia už roky vysoko esteticky nahradzuje chýbajúce zuby, ale je jediným riešením straty zubu len zakotvenie implantátu? V období dospievania sa nemenia len stomatické proporcie človeka, dôležitý je aj manažment mäkkých tkanív, ktorý je častokrát nepredvídateľný. Chýbajúci frontálny zub vie negatívne ovplyvniť sebavedomie pacienta a taktiež aj celkový dojem. Autotransplantácia vlastných zubov zobrazuje atraktívne riešenie, ako sa dajú nahradiť maxilárne rezáky alebo aj chýbajúce nezaložené trvalé zuby. Pod pojmom autotransplantácia sa rozumie chirurgické preloženie jedného zuba z jeho pôvodného miesta na iné v tej istej ústnej dutine. Aké kroky treba po transplantácii dodržať a aká je ich úprava do fyziologickej podoby, docielenie optimálnej funkčnosti a okluzálnej harmónie ukážem na kazuistikách v prezentácii.

Vzdelanie a prax
2019                      

2018 – 2019         
2011 – 2018        


zubná lekárka v špecializácii čeľustná ortopédia na Universitätszahnklinik Wien, AT
zubná lekárka ÖGK, Wien, AT
vysokoškolské štúdium na Ludwig- Maximilians- Universität München, DE, Odbor zubné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie
11/2021

3/2020
3/2020
1/2020
11/2019
10/2019

2016 – 2019
2 – 3/2016         


The Art of Bending- Advanced/ Torque (Prof. Segner), Düsseldorf, DE
Pravidelná účasť na Angle-Net-Society Webinars
49. Internationale kieferorthopädische Fortbildungstaguung, Kitzbühel, AT
Aligner- certifikácia
6. Deutsches und internationals Anwendertreffen WIN-Lingualsystems, Frankfurt am  Main, DE
Certifikácia WIN- linguálna ortodontická technika, Miláno, IT
Aktívna účasť na odborných kongresoch DE, AT
stáž na National University of Singapore, Singapore

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email