logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Jan Hulvert

privátna prax 3DK, Praha, ČR

Digitálne plánovanie

Cieľom prednášky je priblížiť zmeny pracovných postupov za posledné 2 roky vplyvom prechodu na „digitálny workflow“. Tieto zmeny sa týkajú hlavne plánovania protetických rekonštrukcií, zavádzania implantátov, komunikácie s laboratóriom, dizajnu a výroby provizórnych koruniek, chirurgických šablón a modelov.

_____________________

Vzdelanie a prax:

od 2018         – pracuje na klinike 3DK v Prahe
2017 – 2018   – pracoval v súkromnej praxi v Táboře (Bozadžiev s.r.o.) a v Prahe (MUDr. Matlová)
2012 – 2017   – 1. Lekárska fakulta UK, Praha

Certifikovaný člen ČADE

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko