MDDr. Natália Sládečková

Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam, NL

Diferenciálna diagnostika orofaciálnej bolesti odontogénneho a neodontogénneho pôvodu

Napriek tomu že odontogénny pôvod orofaciálnej bolesti je najčastejší, existuje mnoho ďalších možností, odkiaľ môže bolesť pochádzať. Jej správna diagnostika je základom úspešného ošetrenia alebo prípadne odoslania pacienta k inému špecialistovi. V tejto prednáške sa dozviete ako správne spraviť diagnostiku orofaciálnej bolesti a ako potvrdiť alebo vylúčiť odontogénnu príčinu bolesti. Naučíte sa rozoznávať jednotlivé typy bolesti u pacientov a ako postupovať pri bolesti ktorá pretrváva aj po ošetrení evidentnej dentálnej patológie. Prednáška zahŕňa návod ako úspešne pacienta odoslať k inému špecialistovi, aby sa vyhol zbytočným vyšetreniam. V neposlednom rade sa dozviete, ako s takýmto pacientom komunikovať, aby ste sa vyhli jedno alebo obojstrannej frustrácií po neúspešnej terapii alebo nesprávnej diagnostike.

Vzdelanie a prax
2020 – doteraz
2021 – doteraz
2018 – 2020 
2017 – 2018
2017 – 2019         


Rezident na oddelení orofaciálnej bolesti a temporomandibulárnych dysfunkcií (ACTA) Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam (postgraduálny program v špecializácií zubný lekár – gnátológ)

Fresh Unieke Mondzorg – gerontostomatológ
súkromná prax Bratislava
súkromná prax Bojkovice, CZ
Slovenská zdravotnícka univerzita, katedra stomatológie

Ďalšie vzdelanie
2012 – 2017        

 


LF Univerzita Palackého odbor zubné lekárstvo           

Výskum „Možnosť regenerácie mandibulárnej kondylárnej subchonrálnej kosti zmenenej osteoartrózou“ na oddelení bunkovej biológie ACTA v spolupráci so stomatologickou klinikou VFN Praha, klinikou ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB a klinikou ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie v univerzitnom medicínskom centre Groningen.
Člen odborných spoločností: EAOPD (European Association of Orofacial Pain and Dysfunction), NVGPT (Holandský Spolok Gnátológov a Protetických zubných lekárov) a NVGD (Holandský Spolok Gerontostomatológov)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email