logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Natália Savková, MSc.

Centre dentaire EVERSMILE, Asnières-sur-Seine

Francúzsko

Autotransplantát, najlepší implantát?

Spoluautor: MUDr. Ľuboš Harvan PhD.

Strata zuba vo frontálnom úseku z dôvodu traumy u dospievajúcich pacientov a skorá extrakcia prvých molárov z dôvodu zubného kazu sú situácie, na ktoré sa tažko hľadajú ideálne riešenia.

Jednou z terapeutických alternatív je autotransplantácia zuba. Táto metóda, ktorá bola prvýkrát popísaná francúzskym lekárom Pierrom Fauchardom už v roku 1728, ešte stále nie je rutinne vykonávaná, aj napriek tomu, že štúdie ukazujú pomerne vysokú úspešnosť, porovnateľnú so zubnými implantátmi. (Nimčenko, 2013; Ong, 2016; Tsukiboshi,2019…)

Môže to byť spôsobené komplexitou zákroku a nevyhnutnosťou úzkej spolupráce čeľustného ortopéda, chirurga a zubného lekára?

Jednou z pomôcok počas chirurgickej časti je použitie 3D tlačenej repliky na zjednodušenie samotného výkonu a zvýšenie pravdepodobnosti úspešnosti. Akú veľkosť má mať táto replika, má byť totožná s veľkosťou donora? Je potrebné vykonať endodontické ošetrenie autotrasplantovaného zuba? V ktorých situáciach je tento postup indikovaný?

Cieľom tejto odbornej prednášky je odpovedať na vyššie uvedené otázky a vytvoriť praktický návod pre zubného lekára ako sa orientovať v klinickej praxi.

Prax
2022 – súčasnosť
2020 – súčasnosť         
2019 – súčasnosť     


Centre Dentaire EVERSMILE, Asnières-sur-Seine, FR
Zubný lekár v ČO ambulancii Dr Bendahan, Paríž, FR
Zubný lekár v AZ DENT s.r.o., Košice, SR

Vzdelanie
2019 – súčasnosť          
2019 – 2021                    
2013 – 2019                    


PhD štúdium, LF UPOL, Olomouc, ČR
Master v ortodoncii a dentofaciálnej ortopédii, UCAM, ES
Zubné lekárstvo, LF UPJŠ, Košice, SR          

Odborné stáže
7-8/2019                           
7/2018
7-8/2017
7-8/2016
7/2015                                


Stáž na súkromnej klinike, Villanueva de la Serena, ES
Stáž na súkromnej klinike My dentist- Herne-Bay, UK
Stáž v univerzitnej nemocnici Saint-Pierre, Brusel, BE
Stáž v univerzitnej nemocnici Saint-Pierre, Brusel, BE
Stáž v univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Košice, SR

Jazykové znalosti
Anglický, francúzsky, španielsky jazyk

Odborné certifikáty

Invisalign, PUL, MasterCoip, Alineadent, Smilers

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko