logo-vzdelavaci6.png

SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2021 - ONLINE.

1. - 2. október 2021

Zlatí partneri

Strieborní partneri

Partner I

Partner II

Mediálny partner

Generálny partner

Program

Piatok 1. 10. 2021

MODERNÁ PROTETIKA V ZUBNEJ PRAXI

12:50 – 13:00

Otvorenie kongresu 

 

13:00 – 16:00

Schodíková a bezschodíková preparácia a všetko medzi tým – kedy a prečo

16:00 – 17:00

DENTAL EXPO IN

17:00 – 18:35

Peri-implantitits: ako jej predchádzať a ako ju liečiť

18:40 – 19:00

DENTAL EXPO PO

Exkluzívna ponuka firiem len pre účastníkov kongresu

Sobota 2. 10. 2021

ENDODONCIA 21. STOROČIA

08:50 – 09:00

Otvorenie 2. dňa kongresu 

09:00 – 12:00

Najčastejšie chyby v endodontickej liečbe a ako sa im vyhnúť

12:00 – 13:00

DENTAL EXPO IN

13:00 – 14:45

Ako a čím plniť v súčasnosti koreňový systém

14:40 – 15:00

DENTAL EXPO PO

Exkluzívna ponuka firiem len pre účastníkov kongresu

Účastnícke poplatky:
Člen SKZL – 60 €
Nečlen SKZL – 85 €
Študent – 0 €
Zahraničný účastník – 102 €

Kredity: 10

Simultánne tlmočenie z/do AJ je zabezpečené.

Prednášky môžete sledovať v origináli (česky/slovensky/anglicky), alebo si zapnúť tlmočenie do SJ.

 

Zmena programu vyhradená.

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

Je mi cťou vás privítať na prvom virtuálnom medzinárodnom kongrese organizovaného Slovenskou komorou zubných lekárov „SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2021“, ktorý sa vysiela v dňoch 1. a 2. októbra 2021. Som hrdý, že súčasťou nášho najväčšieho eventu bude aj virtuálna interaktívna výstava DENTAL EXPO 2021.

V súčasnosti sa čím ďalej, tým viac presúvame do online priestoru. V práci, vzdelávaní, zábave či len bežnej komunikácii s rodinou a známymi. Takmer všetko, čo robíme offline, vieme presunúť aj do sveta onlinu. Samozrejme, v súčasnej situácii je tento scenár viac ako nevyhnutný.

Naše pozvanie prijali prednášatelia – osobnosti domáceho a zahraničného dentálneho sveta, ktorí prinesú špičkový odborný program a prevedú nás celým spektrom moderných a efektívnych postupov v zubnom lekárstve.

Verím, že aj napriek virtuálnemu stretnutiu nám zachováte priazeň a svojou aktívnou účasťou v online diskusii obohatíte svoje odborné vedomosti s následným využitím v zubnej praxi.

O kongrese

Kongres Slovenské dentálne dni je najväčším medzinárodným kongresom organizovaným Slovenskou komorou zubných lekárov. Kongres sa už roky teší mimoriadnemu úspechu medzi zubnými lekármi ako aj medzi odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia.

Napriek presunu do virtuálneho sveta je pre účastníkov SDD 2021 online pripravený plnohodnotný program pozostávajúci z odbornej časti, kde v rámci prednášok vystúpia slovenskí aj zahraniční odborníci na zubné lekárstvo a svoj priestor bude mať aj tradičné Dental Expo, kde svoje novinky predstavia zástupcovia slovenských aj zahraničných firiem.

Kongres sa bude konať 1.-2. októbra 2021 a témou tohtoročného kongresu SDD sú „Moderné trendy v zubnej praxi“ s užším zameraním na protetiku a endodonciu. 

Prednášajúci

Fotogaléria

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko