logo-vzdelavaci6.png

Prof. Dr. Arnaldo Castellucci

Taliansko

Najčastejšie chyby v endodontickej liečbe a ako sa im vyhnúť

V roku 1985, keď bol prezidentom Americkej asociácie endodontistov prof. Herbert Schilder, sme v JOE publikovali úvodník, v ktorom sa uvádza, že budúcnosťou endodontistov bude vykonávať najmä alebo výlučne reošetrenia, ktoré prof. Schilder nazval „Retreatodontics“. V skutočnosti som sa vo svojej praxi stal špecialistom na reošetrenia v nechirurgickej aj chirurgickej endodoncii. V praxi sa stretávam s množstvom chýb, ktoré musím riešiť v záujme udržania prirodzeného chrupu pacientov, pričom sa vyhýbam extrakciám a implantátom. K bežným chybám, s ktorými sa stretávam takmer denne, patria chyby v diagnostike, pri príprave prístupovej kavity, pri formovaní systémov koreňových kanálikov a ich obturácii. V chirurgickej endodoncii robia veľkú väčšinu chýb dentoalveolárni a maxilofaciálni chirurgovia, ktorí aj dnes vykonávajú periapikálnu chirurgiu tak, ako bola vykonávaná pred 50 rokmi, a to bez zväčšenia, bez použitia ultrazvukových koncoviek na prípravu koreňa, bez použitia moderných biokompatibilných materiálov a stále s použitím amalgámu. Počas prednášky sa budem venovať každej z týchto chýb a navrhnem, ako sa im vyhnúť v každom jednom kroku endodontickej terapie. 

______________________________

Prof. Dr. Arnaldo Castellucci pôsobí na svojej klinike vo Florencii v Taliansku. Okrem vykonávania endodontickej praxe je Dr. Castellucci bývalým prezidentom Talianskej endodontickej spoločnosti a Medzinárodnej federácie endodontických asociácií. Je aktívnym členom Európskej endodontickej spoločnosti a Americkej asociácie endodontistov. Ako profesor pre endodonciu pôsobí na Univerzite v Cagliari a na Univerzite v Neaples ako profesor mikrochirurgickej endodoncie. Dr Castellucci pôsobil ako odborný konzultant pre The Italian Journal of Endodontics a The Endodontic Informer a v súčasnosti je šéfredaktorom Endo Tribune. Je zakladateľom a prezidentom The Warm Gutta Percha Study Club a The Micro-Endodontic Training Center, kde vyučuje a organizuje praktické kurzy. Medzinárodne uznávaný lektor je autorom publikácií Endodoncia a Mikrochirurgická endodoncia.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email