logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Roman Blahuta, PhD.

Slovensko

Ako a čím plniť v súčasnosti koreňový systém

Koreňový systém každého zubu je jedinečný a jeho opracovanie, dezinfekcia a následné zaplnenie predstavujú v mnohých prípadoch veľkú výzvu. Je dôležité aby sme sa vedeli jednotlivým situáciám vhodne materiálovo a technicky prispôsobiť, vychádzajúc pritom z overených klinických štandardov. Vývoj techniky spôsobu plnenia je v tesnej korelácii s vývojom obturačných jednotiek a počas posledných desaťročí došlo v tejto oblasti k významným zmenám. Materiálom prvej voľby okrem prípadov kde je indikovaný MTA cement  je naďalej gutaperča v kombinácii s vhodným sealerom. Podľa autora práve tzv. biokeramické sealeri na báze kalcia a silikátu sú perspektívou a do budúcnosti alternatívou voči sealerom na báze živice.

______________________

Dr. Blahuta ukončil štúdium stomatológie v roku 2005 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 do roku 2011 absolvoval externé doktorandské štúdium na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Onkologického ústavu svätej Alžbety. Pracuje v súkromnom stomatologickom centre v Bratislave, kde sa špecializuje na výkony v oblasti klinickej endodoncie a konzervačnej stomatológie pod dentálnym operačným mikroskopom. V priebehu rokov Dr. Blahuta je autorom viacerých prednášok a hands on kurzov na Slovensku a v Českej republike. Je zakladajúcim členov Slovenskej endodontickej spoločnosti a aktuálne je jej predsedom.

 

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email