logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Roman Blahuta, PhD.

Slovensko

Ako a čím plniť v súčasnosti koreňový systém

Koreňový systém každého zubu je jedinečný a jeho opracovanie, dezinfekcia a následné zaplnenie predstavujú v mnohých prípadoch veľkú výzvu. Je dôležité aby sme sa vedeli jednotlivým situáciám vhodne materiálovo a technicky prispôsobiť, vychádzajúc pritom z overených klinických štandardov. Vývoj techniky spôsobu plnenia je v tesnej korelácii s vývojom obturačných jednotiek a počas posledných desaťročí došlo v tejto oblasti k významným zmenám. Materiálom prvej voľby okrem prípadov kde je indikovaný MTA cement  je naďalej gutaperča v kombinácii s vhodným sealerom. Podľa autora práve tzv. biokeramické sealeri na báze kalcia a silikátu sú perspektívou a do budúcnosti alternatívou voči sealerom na báze živice.

______________________

Dr. Blahuta ukončil štúdium stomatológie v roku 2005 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 do roku 2011 absolvoval externé doktorandské štúdium na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Onkologického ústavu svätej Alžbety. Pracuje v súkromnom stomatologickom centre v Bratislave, kde sa špecializuje na výkony v oblasti klinickej endodoncie a konzervačnej stomatológie pod dentálnym operačným mikroskopom. V priebehu rokov Dr. Blahuta je autorom viacerých prednášok a hands on kurzov na Slovensku a v Českej republike. Je zakladajúcim členov Slovenskej endodontickej spoločnosti a aktuálne je jej predsedom.

 

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko