logo-vzdelavaci6.png

REGISTRÁCIA NA SDD 2022 JE UKONČENÁ

Z dôvodu naplnenia maximálnej kapacity účastníkov na  kongres SDD 2022 bola registrácia ukončená.

 

PROGRAM
16 kreditov

Piatok 30. 9. 2022​, Tuli Cinema

ZUBNÍ LEKÁRI - KLINICKÁ PRAX

9:00 – 19:00 

FDI CE

Predsedajúci:
09:00 – 13:00 – Dr. med. dent. Marián Sabo                               
14:00 – 19:00 – MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

09:10 – 10:40

Dr. Anja Baraba (Chorvátsko)

11:00 – 13:00

Paul Gerlóczy, D.M.D.
(Maďarsko)

14:40 – 17:10

Dr. Simone Marconcini (Taliansko)

17:30 – 18:50

MDDr. Šimon Belák MDDr. Michal Štefanatný
(Slovensko)

20:00 - Spoločenský večer

Vystúpenie slovenskej vokálnej skupiny, a capella FRAGILE, ktorá vám spríjemní večer známymi rock/pop/jazzovými hitmi svetových autorov.

Sobota 1. 10. 2022, Tuli Cinema

ZUBNÍ LEKÁRI - KLINICKÁ PRAX

9:00 – 13:00

Predsedajúci:
MDDr. Michaela Lifková

09:00 – 13:00

(fixná protetika a kazuistiky z praxe)

MUDr. Radek Mounajjed DDS., PhD., FAP (Česko)

ZUBNÍ LEKÁRI - MANAŽMENT A PODNIKANIE V ZUBNEJ PRAXI

14:00 – 19:00

Predsedajúci: 
MDDr. Peter Džupa

14:10 – 14:40

Mgr. Peter Kotira, PhD. 

14:40 – 15:10

Doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA

16:00 – 16:30

Lucia Plačková

17:00 – 17:45

Mgr. Henrich Chomist

17:45 – 19:00

Hostia: Matúš Bakyta, Zuzana Reľovská, MUDr. Rudolf Novotný, MUDr. Matúš Celec
Moderuje: Zuzana Matuščáková

Simultánne tlmočenie z/do AJ je zabezpečené.
Zmena programu vyhradená.

PROGRAMY WORKSHOPOV

30. 9. 2022

Philips

Teoreticko – praktický kurz

Základy intraorálneho skenovania a 3D tlače

MIESTNOSŤ: ACTION
Termín: 30. 9. 2022 od 9.00 – 12.00 h

Prednášajúci Ing. Patrik Pikora

Kurz určený pre zubných lekárov.
Počet účastníkov: max. 20.
Registrácia: objednavky@jarident.sk

Individuálna konzultácia s odborníkmi

Inovatívna metóda starostlivosti o medzizubné priestory               a sonická technológia

Miestnosť: TRUST
Termín: 30. 9. 2022 od 9.00 – 17.00 h

Príďte si vyskúšať najnovšie produkty z rady Philips Sonicare a inovatívnu ústnu sprchu s technológiou QuadStream pre zväčšenie ošetrovanej plochy, a to pod vedením našich dentálnych hygieničiek a produktovej špecialistky.

Individuálne konzultácie budú prebiehať kedykoľvek v čase 9.00 – 17.00 h po registrácii.

Konzultanti: DH Jana Křepelková, DH Kateřina Hořejší a Clinical Affairs Specialist.

Registrácia: https://sonicare.online/?utm_campaign=SDD2022

Prednášajúci

Piatok 30.9.2022

Sobota 1.10.2022

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

A je to. Po dvoch rokoch organizovania kongresov v online priestore mi bude cťou vás osobne privítať na najväčšom medzinárodnom kongrese SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2022 s jedinečným klinickým a manažérskym programom pre vás, zubných lekárov, ktorý organizuje Slovenská komora zubných lekárov  v dňoch 30. 9. a 1. 10. 2022 tradične v X-BIONIC SPHERE v Čilistove.

Naše pozvanie prijali zaujímavé osobnosti domáceho a zahraničného dentálneho sveta, ktorí nás prevedú celým spektrom moderných a efektívnych postupov v zubnom lekárstve. Program sme rozdelili do dvoch blokov: na klinický a manažérsko-podnikateľský. Som presvedčený, že každá prednáška bude efektívna pre vašu každodennú prax.

Neoddeliteľnou súčasťou SDD je aj Dental Expo a som milo prekvapený vysokým záujmom vystavovateľov, privítame aj nových. Určite vám odprezentujú novinky produktov nevyhnutné pre vašu dentálnu prax.

Teším sa na každého z vás, ktorý prídete na Slovenské Dentálne Dni 2022 do Čilistova.

O kongrese

Kongres Slovenské dentálne dni je najväčším medzinárodným kongresom organizovaným Slovenskou komorou zubných lekárov. Kongres sa už roky teší mimoriadnemu úspechu medzi zubnými lekármi ako aj medzi odborníkmi zo Slovenska aj zahraničia.

Pre účastníkov SDD 2022 je pripravený bohatý odborný program ako aj sekcia manažmentu a podnikania v zubnej praxi.

Svoj priestor bude mať aj tradičné Dental Expo, kde svoje novinky predstavia zástupcovia slovenských aj zahraničných firiem.

Organizačné pokyny

Postup pri registrácii

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

  Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Registrácia online je možná len do 23.9.2022.
Registrácia na mieste nebude možná z dôvodu úplného naplnenia kapacity kongresových priestorov. 

Registrácie bez prijatej úhrady účastníckeho poplatku do 26.9.2022 budú zrušené.

Účastnícke poplatky

Účastnícke poplatky s registráciou do 9. 9. 2022 (platby pripísané na účet do 16. 9. 2022):

Člen SKZL 

280 €

Nečlen SKZL

360 €

Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok)

170 €

Študent v študijnom odbore zubné lekárstvo

  90 €

Zahraničný účastník 

432 €

Účastnícke poplatky s registráciou od 12.9.2022 do 16. 9. 2022:

Člen SKZL 

260 €

Nečlen SKZL 

340 €

Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok)

150 €

Študent v študijnom odbore zubné lekárstvo

  90 €

Zahraničný účastník

408 €

Účastnícke poplatky od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 (cena zahŕňa kongresový poplatok, stravu počas kongresu, kongresové materiály, potvrdenie o účasti, Dental Expo, večeru dňa 30.9.2022 v reštaurácii Apani). Pre účastníkov, ktorí sa zaregistrujú po 12. 9 . 2022 bude večera dňa 30. 9. 2022 zabezpečená formou bufetových stolov v reštaurácii APANI, po večeri bude spoločenský večer pokračovať voľnou zábavou s reprodukovanou hudbou v LEGENDS bare.

Údaje k platbe prevodným príkazom:

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322022
Poznámka: meno a priezvisko

V poplatku je zahrnutá účasť na prednáškach, materiály, stravovanie a vstupenka na spoločenský večer.

Účastnícky poplatok môžete uhradiť:

a) kartou pri online registrácii
b) bankovým prevodom najneskôr do 26.9.2022 na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je variabilný symbol 322022 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

Študenti sa musia pri prezencii preukázať študijným preukazom.

Storno poplatky

Prihlásený účastník zruší svoju registráciu výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk.
Prihlásený účastník môže e-mailom v termíne do 27.09.2022 (vrátane) namiesto zrušenia registrácie nahlásiť náhradníka, zaslaním e-mailu s identifikačnými údajmi náhradníka na: vzdelavanie@skzl.sk.

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami. Zmena programu je vyhradená.

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len, ak:

a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a účasť dotknutého účastníka nebude možná,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora.

Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na náhradu škody.

Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 27.09.2022 (vrátane), nie je možné nahlásiť náhradníka a účastnícky poplatok je nevratný.

Stravovanie

V rámci účastníckeho poplatku je zabezpečené 4 x občerstvenie, 2 x obed (dňa 30.9. a 1.10.2022) a večera (spoločenský večer) formou rautu (30.9.2022). Študenti zubného lekárstva  majú v cene účastníckeho poplatku občerstvenie a obedy, spoločenský večer nie je zahrnutý v cene. V  prípade záujmu si vstupenku môžu zakúpiť priamo pri prezencii (vstupenka na spoločenský večer – 55 €).

Potvrdenie o účasti

Potvrdenie o účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 16 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

Ubytovanie

Ubytovanie na vzdelávaciu akciu si rezervujte individuálne priamo v hoteli X-BIONIC® Sphere, Šamorín-Čilistov, najneskôr do 15.9.2022. Platba je možná v  hotovosti, alebo kreditnou kartou priamo v recepcii hotela. Odporúčame rezerváciu ubytovania čo najskôr, počet izieb je limitovaný.

PROMO KÓD: SDD2022

Jednolôžková izba

103 €

Dvojlôžková izba   

141 € 

Trojlôžková izba   

179 € 

Štvorlôžková izba         

192 € 

V cene ubytovania: raňajky v reštaurácii OLYMPIC, wifi, parkovanie a 50% zľava do Aquatic sphere.
Cena ubytovania zahŕňa miestny poplatok: 1 € /osoba/noc.
Uvedené ceny ubytovania sú vrátane DPH.

Ubytovať sa môžete aj v hoteli KORMORÁN, Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín – Čilistov

Izbu si môžete rezervovať emailom do 15. 9. 2022 na adrese: Info@hotelkormoran.sk

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba obsadená jednou osobou
Dvojlôžková izba obsadená dvomi osobami

PROMOKÓD: SDD2022

79 €
109€
123 €

V cene ubytovania: raňajky , wifi a parkovanie 
Cena ubytovania nezahŕňa miestny poplatok: 1 € /osoba/noc.
Uvedené ceny ubytovania sú vrátane DPH.

Partneri kongresu

Mediálny partner

Postup pri registrácii:

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko