logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Martin Pawelski

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Chirurgická liečba okoločeľustných zápalov

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel PhD., MUDr. Rastislav Slávik

Okoločeľustný zápal je skupina ochorení, ktoré sa môže vyskytnúť v kostiach a mäkkých tkanivách tváre, úst, krku a v pokročilých štádiách anatomicky presahovať regiá maxilofaciálnej chirurgie. Etiologicky býva spôsobený rôznymi faktormi: prítomnosť dreňového alebo periodontálneho zápalového stavu, trauma, osteonekrózy a iné. Každý pacient s okoločeľustným zápalom by mal byť včas ošetrený zubným lekárom alebo maxilofaciálnym chirurgom, aby sa predišlo závažným, zdravie a život ohrozujúcim komplikáciám. V práci prezentujeme aktuálne poznatky etiopatogenézy, klinického obrazu, včasného manažmentu a predovšetkým možnosti chirurgickej terapie pacientov s okoločeľustným zápalom.

Chirurgická liečba je štandardným postupom v maxilofaciálnej chirurgii pri terapii pacientov s okoločeľustným zápalom. Chirurgický zákrok je zvyčajne indikovaný, keď sa zápal a infekcia rozšírila za počiatočné miesto formuje abscesovú dutinu, či postihuje okolité štruktúry, alebo keď sa iné formy liečby, ako napríklad antibiotiká, ukázali nedostatočné. Konkrétny operačný postup bude závisieť od miesta a rozsahu zápalu, ako aj od celkového zdravotného stavu pacienta. Cieľom chirurgickej liečby okoločeľustných zápalov je odstrániť príčinu, ak je to možné, a realizovať drenáž postihnutej oblasti a zabrániť šíreniu infekcie. To sa dá dosiahnuť rôznymi chirurgickými technikami, vrátane drenáže, debridementu, a odstránenia infikovaného tkaniva. Chirurgická liečba okoločeľustných zápalov najčastejšie v kombinácii s antibiotickou terapiou je účinným spôsobom liečby okoločeľustných zápalových stavov a ich komplikácií.

Vzdelanie a prax
od 2022
2016 – 2022

 


Klinika maxilofaciálnej chirurgie Banská Bystrica
Všeobecné lekárstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Ďalšie vzdelanie
2013 – 2015
2009 – 2013 

 


Všeobecné lekárstvo, Univerzita Karlova, 1. lekárska fakulta, Praha
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

Stáže
2018 – 2022

Klinika cievnej chirurgie
Interné oddelenie
Detské oddelenie
Chirurgické oddelenie
Oddelenie úrazovej chirurgie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie   

 


Letné stáže

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Nemocnica s poliklinikou Poprad
Nemocnica s poliklinikou Poprad
Nemocnica s poliklinikou Poprad

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email