logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Michal Štefanatný

Blanc Dental, privátna prax, Žilina

Recessus – kryť či nekryť?

S gingiválnym recesom sa stretávame čoraz častejšie u starnúcich pacientov, keďže ich výskyt narastá s vekom. Je spojený so stratou závesného aparátu, pričom sa do dutiny ústnej odhalí časť povrchu koreňa. Jeho dôsledkom je následne nielen zhoršený estetický dojem, ale aj vznik kariéznych či nekariéznych cervikálnych defektov, prípadne dentínová hypersenzitivita. Etiológia vzniku gingiválnych recesov nie je úplne jasná, avšak existujú určité rizikové faktory, ktoré tento stav môžu spôsobiť. Pri plánovaní stomatologických výkonov by sme ich mali poznať a počítať s nimi. Čo máme robiť, keď už recesus vznikol? Je možné všetky problémy vyriešiť niektorou z techník mukogingiválnej chirurgie? Mám to vôbec riešiť? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky….sa asi nikdy nedozviete.

Keď mal Michal 8 rokov a na hudobnej výchove sa už učil Suchoňovu “Keď sa vlci zišli”, Šimon ešte ťahal káčera po sídlisku. Ich prvé reálne stretnutie pravdepodobne prebehlo v školskej jedálni v rade na granadírsky pochod. Ani jeden z nich si to asi nepamätá, lebo Šimon bol v tom čase Michalovi stále asi tak po pás. Čo si však určite pamätajú obaja, je tá vlhká a teplá uhorka, ktorá čupela na tanieri hneď vedľa cestovín.

Muselo pretiecť ešte veľa vody vo Váhu, kým sa výškovo dorovnali a mohli sa jeden druhému pozrieť z očí do očí. Síce ešte stále v pozícii pedagóg – študent, obaja však hneď vedeli, že z toho bude “niečo viac”. A vtedy sa začala ich odborná spolupráca. Od toho času Šimon Michala odborne dobehol, dokonca predbehol. Michal, cítiac, že sa blíži zima jeho zubárskej kariéry, začal radšej kváskovať. Šimon sa chce po vzore svojho imaginárneho pra-pra otca utiahnuť na salaš a pásť ovce. Ešte kým sa úplne vzdajú skalpelov a vŕtačiek, sa však rozhodli, že odovzdajú svoje chudobné skúsenosti a plytké vtipy nastupujúcej generácii.

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko