logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Ivana Zajacová

AlbusDente, privátna prax, Čadca

Slovensko

NELIEČENÁ PARODONTITÍDA AKO ZDROJ FOKÁLNEJ INFEKCIE A RIZIKO, KTORÉ PREDSTAVUJE U TEHOTNÝCH ŽIEN

Spoluautor: MUDr. Simona Kaprálová, Ph. D.

V Slovenskej republike vystavuje gynekológ tehotnej žene tzv. tehotenskú knižku. Vedľa potvrdenia od obvodného lekára, pľúcneho lekára a pediatra je nutné potvrdenie vyšetrenia u zubného lekára. Prečo sa vyžaduje aj toto potvrdenie? Je možné ho chápať ako pomyselný výmenný lístok so žiadosťou o vylúčenie fokusov? Ako zdroj fokálnej infekcie v súčasnej dobe považujeme aj neliečenú parodontitídu, ktorá už nie je len lokalizovaným problémom dutiny ústnej. Paropatogénnym baktériam, ktoré spolu s ďalšími faktormi ovplyvňujú rozvoj parodontopatií sa v súčasnej dobe pripisuje značný podiel na rozvoji celkových systémových ochorení. K týmto ochoreniam patrí napríklad diabetes mellitus, respiračné ochorenia, nádorové ochorenia dutiny ústnej, kolorektálny karcinóm, Alzheimerova choroba a v neposlednom rade komplikácie tehotenstva ako preeklampsia, predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť, vysoký krvný tlak či potrat.

Vzdelanie a prax

od 2021
2021/2022

2018-2021
2013-2018  

Vlastná zubná prax AlbusDente,s.r.o
Výuka dentálnych asistentov na strednej zdravotníckej škole svätého Františka z Assisi, Čadca
MUDr. Zdenka Franeková, Čadca
Lekárska fakulta Univerzity Palackého, odbor zubné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie

Od 2021

Postgraduálne štúdium na Univerzite Palackého (parodontologické oddelenie)

 

Publikácie

Parodontálne ochorenie ako rizikový faktor pre rozvoj komplikácií tehotenstva
Časopis Stomatológ, XXXIII. ročník 1/2023

Autor: MDDr.Ivana Zajacová
Spoluautor: MUDr. Simona Kaprálová, Ph. D.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko