logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Martin Števčina

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Slovensko

ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA - NOVÝ (NE)PRIATEĽ?

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA; MUDr. Rastislav Slávik, MHA

Na urgentných príjmoch po celom svete patrí ošetrovanie a prijímanie do zdravotnej starostlivosti z dôvodu úrazov v hlavovej a tvárovej oblasti ku každodennej práci maxilofaciálnych chirurgov. Medzi najčastejšie príčiny úrazov patria autonehody, pády, napadnutia alebo rôzne športy aj keď záleží na ročnom období a krajinách, v ktorých sa úraz stal. (Pan et al.2022) Od leta 2019, kedy boli na Slovensku uvedené do ulíc elektrické kolobežky, sledujeme aj nárast úrazov spojených s ich použitím. Medzi najčastejšie úrazy spojené s ich používaním patria fraktúry tvárového skeletu sekundované úrazmi hlavy a krku a na treťom mieste fraktúrami hornej končatiny(Bracher et al.2023). Naša skúsenosť a štúdie sa zhodujú na tom, že pacienti s týmto druhom traumy sú mladšieho veku, majú v porovnaní s inými príčinami úrazov väčšiu incidenciu kraniofaciálneho poranenia, dochádza k nim väčšinou cez víkend v nočných hodinách, nenosia ochranné prvky a sú veľmi často pod vplyvom alkoholu (Grill et al.2022). Cieľom tejto prezentácie je predstaviť kazuistiky z nášho pracoviska, možnosť ich liečby a upozorniť na nebezpečnosť elektrických kolobežiek pri ich nesprávnom a neopatrnom použití.

Vzdelanie a prax

07/2023 -12/2023   

Sekundárny lekár, Klinika maxilofaciálnej chirurgie LF SZU a FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

2018 – 2023 

Lekárska fakulta, Masarykova univerzita Brno, magisterský odbor zubné lekárstvo

Stáže

2020 – 2022

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF MU a Fakultnej nemocnice Brno, Česká republika

5/2022

International voluntary programme Kigali, Rwanda

8/2023 

Department of maxillofacial surgery, Dubrava University Hospital, Záhreb, Chorvátsko

2/2023

Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie, Krajská nemocnica Tomáša Baťu, Zlín, Česká republika

2018 – 2023 

Súkromná ambulancia MUDr. Tomáš Červenka, Súkromná ambulancia MUDr. Peter Plintovič

Konferencie

2021, 2022, 2023

Pražské dentální dny

2020, 2022, 2023

Kongres študentov stomatológie ČR

2023

Kongres SSŠZL

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko