logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Svetlana Šelianová, PhD.

ORAVADENT privátna prax, Námestovo

Slovensko

AKÝ POTENCIÁL MÁ BOTULOTOXÍN A KYSELINA HYALURÓNOVÁ V ZUBNEJ PRAXI NIELEN Z POHĽADU ESTETICKEJ MEDICÍNY?

Spoluautor: MDDr. Alexander Šelian

Estetický a symetrický úsmev zohráva v súčasnosti pre každého jedinca dôležitú úlohu. Disharmónia estetiky línie úsmevu patrí k najčastejším motivačným faktorom pre návštevu zubného lekára. Liečebný plán vyžaduje často multidisciplinárnu spoluprácu. S vývojom poznatkov, technológii a materiálov sa do popredia dostáva nielen estetika ale aj funkčnosť stomatognátneho systému.
Za daným účelom v zubnej praxi čoraz častejšie nachádzajú svoje uplatnenie botulotoxín a kyselina hyalurónová. Pôvodne sa jednalo o materiály, ktoré mali najväčšie zastúpenie v estetickej medicíne. Moderné zubné lekárstvo dokáže využiť tieto materiály nielen z pohľadu estetickej korekcie stavov ale dokáže využiť ich terapeutický účinok na funkčnú rehabilitáciu.

V prednáške prinášam prehľad možností využitia botulotoxínu a kysleliny hyalurónovej v dennej praxi zubného lekára, poukazujem na konkrétne prípady a kazuistiky, popisujem základnú metodiku ich použitia, výhody a nevýhody  v klinickej praxi.

Vzdelanie

2015 – 2022

2008 – 2014    

Externé doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo, štúdium ukončené s vyznamenaním

Prax

od 2016         

od 2015          

2014 – 2016    

Zubný lekár a odborný garant v súkromnom stomatologickom centre SVEDENT s.r.o v Námestove
Odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Zubný lekár v stomatologickom centre Dentakra v Poprade

Publikačná činnosť

Od 2015          


Aktívna publikačná a kongresová činnosť v oblasti konzervačného zubného lekárstva, protetiky a estetickej medicíny

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email