logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Svetlana Šelianová, PhD.

ORAVADENT privátna prax, Námestovo

Slovensko

AKÝ POTENCIÁL MÁ BOTULOTOXÍN A KYSELINA HYALURÓNOVÁ V ZUBNEJ PRAXI NIELEN Z POHĽADU ESTETICKEJ MEDICÍNY?

Spoluautor: MDDr. Alexander Šelian

Estetický a symetrický úsmev zohráva v súčasnosti pre každého jedinca dôležitú úlohu. Disharmónia estetiky línie úsmevu patrí k najčastejším motivačným faktorom pre návštevu zubného lekára. Liečebný plán vyžaduje často multidisciplinárnu spoluprácu. S vývojom poznatkov, technológii a materiálov sa do popredia dostáva nielen estetika ale aj funkčnosť stomatognátneho systému.
Za daným účelom v zubnej praxi čoraz častejšie nachádzajú svoje uplatnenie botulotoxín a kyselina hyalurónová. Pôvodne sa jednalo o materiály, ktoré mali najväčšie zastúpenie v estetickej medicíne. Moderné zubné lekárstvo dokáže využiť tieto materiály nielen z pohľadu estetickej korekcie stavov ale dokáže využiť ich terapeutický účinok na funkčnú rehabilitáciu.

V prednáške prinášam prehľad možností využitia botulotoxínu a kysleliny hyalurónovej v dennej praxi zubného lekára, poukazujem na konkrétne prípady a kazuistiky, popisujem základnú metodiku ich použitia, výhody a nevýhody  v klinickej praxi.

Vzdelanie

2015 – 2022

2008 – 2014    

Externé doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo
Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor zubné lekárstvo, štúdium ukončené s vyznamenaním

Prax

od 2016         

od 2015          

2014 – 2016    

Zubný lekár a odborný garant v súkromnom stomatologickom centre SVEDENT s.r.o v Námestove
Odborný asistent na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach
Zubný lekár v stomatologickom centre Dentakra v Poprade

Publikačná činnosť

Od 2015          


Aktívna publikačná a kongresová činnosť v oblasti konzervačného zubného lekárstva, protetiky a estetickej medicíny

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko