logo-vzdelavaci6.png

Oleksandra Liebiedieva

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Slovensko

CHIRURGICKÁ LIEČBA ODONTOGÉNNYCH CÝST

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA; MUDr. Rastislav Slávik, MHA

S odontogénnymi cystami sa zubní lekári a stomatochirurgovia stretávajú pomerne často. Vzhľadom na rôzny klinický priebeh a odlišnú lokalizáciu cýst, ktoré majú vplyv na prognózu ochorenia, rozlišujeme rôzne spôsoby ich terapie. Za najvhodnejšiu terapeutickú metódu dnes považujeme cystektómiu cysty spojenú s odstránením jej príčiny. Pre nedostatočný prístup pacientov ku stomatologickým preventívnym prehliadkam s pravidelnými OPG snímkami sa do ambulancie maxilofaciálnej chirurgie často dostávajú pacienti v štádiu, v ktorom cysty dosahujú veľké rozmery, resp. sa nachádzajú v kritickej blízkosti dôležitých anatomických štruktúr (korene zubov, sinus maxillaris, nervus alveolaris inferior). V týchto prípadoch sa cystektómia vyznačuje vysokým rizikom poškodenia vyššie spomenutých štruktúr, a preto za vhodnejšiu terapeutickú metódu považujeme marsupializáciu. V tejto práci vám predstavím naše skúsenosti na konkrétnych prípadoch z praxe.

Vzdelanie a prax

2023

2022 – 2023
2021 – 2022
2019-2021
2014-2019 

Sekundárny lekár, oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko
Prodental Dental Clinic
Zubný lekár – Zakarpatská regionálna stomatologická ambulancia, Ukrajina
Rezidentúra – Ľvovská národná lekárska univerzita, Ukrajina
Užhorodská národná univerzita, ZF,  Zubné lekárstvo, Ukrajina

Ďalšie vzdelanie, stáže

2023

2020 

Oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, FNsP F .D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko
Oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, Klinická mestská komunálna pohotovostná nemocnica, Ľvov

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko