logo-vzdelavaci6.png

Oleksandra Liebiedieva

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU, Banská Bystrica

Slovensko

CHIRURGICKÁ LIEČBA ODONTOGÉNNYCH CÝST

Spoluautori: MUDr. MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA; MUDr. Rastislav Slávik, MHA

S odontogénnymi cystami sa zubní lekári a stomatochirurgovia stretávajú pomerne často. Vzhľadom na rôzny klinický priebeh a odlišnú lokalizáciu cýst, ktoré majú vplyv na prognózu ochorenia, rozlišujeme rôzne spôsoby ich terapie. Za najvhodnejšiu terapeutickú metódu dnes považujeme cystektómiu cysty spojenú s odstránením jej príčiny. Pre nedostatočný prístup pacientov ku stomatologickým preventívnym prehliadkam s pravidelnými OPG snímkami sa do ambulancie maxilofaciálnej chirurgie často dostávajú pacienti v štádiu, v ktorom cysty dosahujú veľké rozmery, resp. sa nachádzajú v kritickej blízkosti dôležitých anatomických štruktúr (korene zubov, sinus maxillaris, nervus alveolaris inferior). V týchto prípadoch sa cystektómia vyznačuje vysokým rizikom poškodenia vyššie spomenutých štruktúr, a preto za vhodnejšiu terapeutickú metódu považujeme marsupializáciu. V tejto práci vám predstavím naše skúsenosti na konkrétnych prípadoch z praxe.

Vzdelanie a prax

2023

2022 – 2023
2021 – 2022
2019-2021
2014-2019 

Sekundárny lekár, oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko
Prodental Dental Clinic
Zubný lekár – Zakarpatská regionálna stomatologická ambulancia, Ukrajina
Rezidentúra – Ľvovská národná lekárska univerzita, Ukrajina
Užhorodská národná univerzita, ZF,  Zubné lekárstvo, Ukrajina

Ďalšie vzdelanie, stáže

2023

2020 

Oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, FNsP F .D. Roosevelta Banská Bystrica, Slovensko
Oddelenie Maxilofaciálnej chirurgie, Klinická mestská komunálna pohotovostná nemocnica, Ľvov

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email