logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Alexandra Halásová

Zubná ambulancia Dentalis, Skalka nad Váhom

Slovensko

KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

Spoluautor: MDDr. Marek Vlna

Cieľom prednášky Komunikačné stratégie je upriamiť pozornosť nielen mladých zubných lekárov na dôležitosť osvojenia si komunikačných zručností. Aké benefity prinesie skvalitnenie komunikácie lekárovi a aké pacientovi. Prednáška sa venuje aj tomu, ako pristupovať k pacientovi v závislosti od rôznej typológie osobností. Ako správne komunikovať pred ošetrením, počas ošetrenia, ako odkomunikovať liečebný plán, financie, komunikácia na záver stretnutia. Ďalej si prejdeme, ako zvládnuť neverbálne komunikačné metódy a ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia v povolaní zubného lekára.

Vzdelanie a prax

od 2014        Zubná ambulancia Dentalis
2008-2014   Štúdium zubného lekárstva LFUK Bratislava
2009-2014   Školiteľ osvetového programu Dentalarm

Ďalšie vzdelanie

2023 Certifikovaná skúška z dentolaveolárnej chirurgie
2023 M. Vlna: Management bruxizmu
2023 Markus B. Hürzeler: Pochoponie podstaty parodontológie
2021 R. Žižka: Dentálna traumatológia
2021 R. Žižka: Endodoncia v praxi
2020 tímový koučing Jan Mühlfeit
2017 R. Mounajjed: Miniinvazívna preparácia a fixná protetika
2016 L. Gregor: Limity adhezívnej stomatológie
2015 J Streblov: Liečba parodontitídy
2015-2016 tímový koučing Jan Stejskal
2012 iTop

Stáže

2014,2013 – Zahnartzpraxis Dr. Andreas Huber, Erding Nemecko
2013           – New trends in modern aesthetic and restorative dentistry- training event, Schaan Liechtenstein

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email