logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Alexandra Halásová

Zubná ambulancia Dentalis, Skalka nad Váhom

Slovensko

KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE

Spoluautor: MDDr. Marek Vlna

Cieľom prednášky Komunikačné stratégie je upriamiť pozornosť nielen mladých zubných lekárov na dôležitosť osvojenia si komunikačných zručností. Aké benefity prinesie skvalitnenie komunikácie lekárovi a aké pacientovi. Prednáška sa venuje aj tomu, ako pristupovať k pacientovi v závislosti od rôznej typológie osobností. Ako správne komunikovať pred ošetrením, počas ošetrenia, ako odkomunikovať liečebný plán, financie, komunikácia na záver stretnutia. Ďalej si prejdeme, ako zvládnuť neverbálne komunikačné metódy a ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia v povolaní zubného lekára.

Vzdelanie a prax

od 2014        Zubná ambulancia Dentalis
2008-2014   Štúdium zubného lekárstva LFUK Bratislava
2009-2014   Školiteľ osvetového programu Dentalarm

Ďalšie vzdelanie

2023 Certifikovaná skúška z dentolaveolárnej chirurgie
2023 M. Vlna: Management bruxizmu
2023 Markus B. Hürzeler: Pochoponie podstaty parodontológie
2021 R. Žižka: Dentálna traumatológia
2021 R. Žižka: Endodoncia v praxi
2020 tímový koučing Jan Mühlfeit
2017 R. Mounajjed: Miniinvazívna preparácia a fixná protetika
2016 L. Gregor: Limity adhezívnej stomatológie
2015 J Streblov: Liečba parodontitídy
2015-2016 tímový koučing Jan Stejskal
2012 iTop

Stáže

2014,2013 – Zahnartzpraxis Dr. Andreas Huber, Erding Nemecko
2013           – New trends in modern aesthetic and restorative dentistry- training event, Schaan Liechtenstein

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko