logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Barbora Šufliarsky

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava

Slovensko

FUNKČNO - ESTETICKÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY V KRANIOMAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGII

Spoluautori: MDDr. Inna Guzieva, doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD, MPH

Kraniomaxilofaciálna chirurgia (KMFCH) zahŕňa nielen ortognátnu, onkologickú alebo úrazovú chirurgiu, ale aj chirurgické zákroky u transrodových pacientov. Komplexnosť KMFS však nespočíva v stagnácii zaužívaných paradigiem, ale v prinášaní nových.

Transrodoví pacienti potrebujú komplexnú analýzu, kefalometrickú analýzu tvrdých a mäkkých tkanív a komprehenzívny prístup rovnaký, ako pacienti s dentofaciálnymi anomáliami.

Komplexný prístup pri ortognátnej chirurgii a feminizácii transgender pacientov, rešpekt k správnemu postaveniu maxily a mandibuly, ale najmä k harmónii mäkkých a tvrdých tkanív, dýchacim cestam a stárnutiu, vedie k trvácnosti výsledného efektu.

 

Vzdelanie

2022 – doteraz   PhD štúdium, maxilofaciálna chirurgia, LF UK, Bratislava
2017 – 2022         špecializačné štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia
2010 – 2016         Lekárska fakulta UK, Bratislava

Prax

10/2022 – súčasnosť 
1/2021 – súčasnosť 
1/2021 – súčasnosť
2015 – 2016

2015 – súčasnosť

1/2019 – 12/2020

1/2019 – súčasnosť

1/2017 – 4/2019
1/2017 – 12/2018

1/2017 – 12/2018


Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava

Súkromná ambulancia MUDr. Renáta Ďurčanová, zamestnanie- lekár
Správca nadácie M-market nadácia
Pracovník pre kontakt so zahraničím, Slovenská komora zubných lekárov
Člen predstavenstva – politické a akademické vzťahy- Humble Smile Foundation
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Ústav simulačného a virtualného medicinského vzdelávania, Lekárska fakulta UK
Klinika Stomamed
Klinika maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, vyučujúci asistent
Klinika maxilofaciálnej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, január 2017- december 201

Ďalšie vzdelanie

2019   AOCMF kurz- Management of facial trauma
2018   Kurz mikrovaskulárnej chirurgie, 5- dňový “hands on” kurz, Banska Bystrica
2017   Kurz mikrovaskulárnej chirurgie, 5- dňový “hands on” kurz, Bratislava

Stáže

3/2023       Súkromná klinika plastickej chirurgie, Dr.Ghavami, Los Angeles
8/2022      Klinika kraniomaxilofaciálnej chirurgie, Mount Sinai hospital New York
8 – 9/2017 Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie, Haddassah Hospital, Jerusalem, Israel 
12/2016      Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie, Moscow state University
11/20216     Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie, Cairo University
10/2016      Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie, Moscow state University
7-8/2016    Klinika maxilofaciálnej chirurgie, American University of Beirut, Libanon
1/2016         Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie a na dobrovoľníckom medzinárodnom konvoji, Severný Sudán
7 – 8/2015  Stáž na klinike maxilofaciálnej chirurgie a ORL onkologickej chirurgie, Ryhov Länssjukhuset hospital Sweden
11/2014     Stáž na orálnej chirurgii na dobrovoľníckom medzinárodnom konvoji, Severný Sudán 
1/2016       Medicínsky dobrovoľník, imigrantský kemp, Slovinsko

Publikácie

3D tlač v maxilofaciálnej a ortognátnej chirurgii / Šufliarsky, Barbora [Autor, 68.39%] ; Czakó, Ladislav [Autor, 0.11%] ; Gális, Branislav [Autor, 0.11%] ; Poruban, Dušan [Autor, 0.10%] ; Strunga, Martin [Autor, 0.11%] ; Thurzo, Andrej [Autor, 31.18%] 

Úvod do Modernej diagnostiky, simulácií a 3D tlače v zubnom lekárstve / Thurzo, Andrej [Autor, 99.18%] ; Novák, Bohuslav [Autor, 0.12%] ; Kosnáčová, Helena [Autor, 0.12%] ; Fountoulaki, Georgia [Autor, 0.11%] ; Šufliarsky, Barbora [Autor, 0.35%] ; Vitovič, Pavol [Autor, 0.12%] 

Pierre Robin Sequence and 3D Printed Personalized Composite Appliances in Interdisciplinary Approach / Thurzo et al.

Advantages of virtual planning in reconstructive surgery of bone defects in the maxillofacial region / Šimko et al.

Near infrared spectroscopy in monitoring of head and neck microvascular free flaps / Czakó et al.

The Evolution of Robin Sequence Treatment based on the Biomimetic Interdisciplinary Approach: A Historical Review / Čverha et al.

3D tlač a 3D operačné plánovanie pri mikrovaskulárnych rekonštrukčných operáciach v maxilofaciálnej chirurgii / Adam Stebel … [et al.]
In: Zubný lekár. – Roč. 26, č. 1 (2019), s. 20-22
(ref.číslo: 107545)

Diabetes mellitus – potencujúci negatívny faktor okoločeľustných zápalov / Adam Stebel … [et al.]
In: Zubný lekár. – Roč. 26, č. 3 (2019), s. 24-26
(ref.číslo: 126153)

Osteorádionekróza mandibuly – liečba terminálneho štádia mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom / Stebel, Adam [Autor, 20%] ; Hocková, Barbora [Autor, 20%] ; Abelovský, Juraj [Autor, 20%] ; Šufliarsky, Barbora [Autor, 20%] ; Slávik, Rastislav [Autor, 20%] 

Unikátna ortognátna operácia vďaka Lekárskej fakulte UK / A. Thurzo, B. Ďurčanová
In: Naša univerzita. – Roč. 63, č. 6 (2017), s. 5

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email