logo-vzdelavaci6.png

MUDr. MDDr. Maroš Čižmár

Biovoxel Technologies, 3S Dent, Bratislava, SR

Navádzacie šablóny v ambulancii zubného lekára

Spoluautor: Dr. Alexander Pakhomov

V prednáške predstavujeme využitie digitálnych technológii v rámci plánovania chirurgických a iných zákrokov v zubnej ambulancii. S pomocou využitia operačných šablón je možné mnohé zákroky robiť predvídateľnejšie a optimálnejšie.  Ukážeme prierez jednotlivých oblastí využitia šablón a live softvérovú modeláciu ukážkovej šablóny.

Vzdelanie a prax
od 2016
od 2016


3S DENT
Biovoxel Technologies

Ďalšie vzdelanie
2019     


Dentoalveolárna chirurgia   

Publikácie

Utilisation of three-dimensional printed heart models for operative planning of complex congenital heart defects (Spoluautor)

Surgical treatment of Eagle’s syndrome with help of three-dimensional printing model navigation: a case report (Spoluautor)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email