logo-vzdelavaci6.png

MUDr. MDDr. Maroš Čižmár

Biovoxel Technologies, 3S Dent, Bratislava, SR

Navádzacie šablóny v ambulancii zubného lekára

Spoluautor: Dr. Alexander Pakhomov

V prednáške predstavujeme využitie digitálnych technológii v rámci plánovania chirurgických a iných zákrokov v zubnej ambulancii. S pomocou využitia operačných šablón je možné mnohé zákroky robiť predvídateľnejšie a optimálnejšie.  Ukážeme prierez jednotlivých oblastí využitia šablón a live softvérovú modeláciu ukážkovej šablóny.

Vzdelanie a prax
od 2016
od 2016


3S DENT
Biovoxel Technologies

Ďalšie vzdelanie
2019     


Dentoalveolárna chirurgia   

Publikácie

Utilisation of three-dimensional printed heart models for operative planning of complex congenital heart defects (Spoluautor)

Surgical treatment of Eagle’s syndrome with help of three-dimensional printing model navigation: a case report (Spoluautor)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko