logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Anna Macurová

Blanc dental, privátna prax, Žilina, SR

Deštruovaný prvý stály molár u detského pacienta

Prvý stály molár- dospelý zub v detských ústach. Medzi najčastejšie príčiny jeho deštrukcie v nízkom veku patrí kariézna deštrukcia a molárovo – rezáková hypomineralizácia. Cieľom prednášky je vysvetliť ako k jednotlivým defektom pristupovať a ako zvoliť správnu terapiu. Kedy pečatiť? Kedy skloionomérna výplň? Kedy kompozitná výplň? Čo je to selektívna exkavácia? Kedy robiť priame prekrytie drene? Kedy je indikovaná pulpotómia? Kedy už nie je iná možnosť ako pulpektómia? Ak extrahujem, posunie sa druhý stály molár do medzery po extrakcii? Ak ste si položili niekedy jednu z týchto otázok, prednáška je určená práve pre Vás 😊

Vzdelanie
od 2018

2019

2011 – 2016
               


Doktorandské štúdium na Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Bratislave
Certifikačná skúška v certifikačnom študijnom programe Dentoalveolárna chirurgia
Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor zubné lekárstvo

Prax
od 2018
9/2016 – 10/2019

9/2016 – 10/2019


3/2018 – 9/2018
9/2016 – 2/2018


Blanc Dental
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta, asistent pre Konzervačné zubné lekárstvo a pre Detské zubné lekárstvo
Centrum Dent
MED HOUSE, s. r. o.

Prednášková činnosť, ocenenia

11/2019 – Dental Progress Award 2019, II. miesto
Prednášková činnosť v oblasti pedostomatológie a konzervačného zubného lekárstva.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko