logo-vzdelavaci6.png

WORKSHOP

28. - 30. 9. 2023

Program workshopov pripravujeme

Prednášajúci

Štvrtok 28. 9. 2023

Piatok 29. 9. 2023

Sobota 30. 9. 2023

MUDr. Igor Moravčík

MUDr. Igor Moravčík

Slovensko
MUDr. Jozef Hudec

MUDr. Jozef Hudec

Slovensko

Manažment a podnikanie - paralelná sekcia

Prednášajúci

Pozvanie prezidenta SKZL MUDr. Igora Moravčíka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte, aby som sa vám v mene svojom a aj v mene Organizačného výboru SDD prihovoril a pozval vás na XXIII. kongres SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI a DENTAL EXPO 2023 tradične do X-bionic rezortu v Šamoríne – Čilistove.  

Pre tento rok sme sa vrátili, a to z dôvodu termínu predčasných parlamentných volieb, ktorý nám určili práve na 30. septembra, ku organizácii kongresu so začiatkom vo štvrtok 28. 9. a záverom v sobotu 30. 9. 2023 o 14:00 h tak, aby sa každý účastník v kľude a pohode mohol presunúť domov a podľa možnosti a chute v sobotu odvoliť.

Pripravili sme pre vás zaujímavý koncept klinického programu tak, aby každý kto má záujem, sa mohol kongresu zúčastniť. Verím, že bohatý odborný,  skvelý a zábavný spoločenský program vám  spríjemnia posledné septembrové dni tohto roka. Témy kongresu sú príťažlivé, prinášajú širokú paletu troch odborností zubnej medicíny používanej v novej ére: v pedostomatológii, protetike a postendodoncii. Sú pripravené zaujímavé prednášky: aktuálne problémy v ošetrovaní detského pacienta, nové trendy v modernej protetike, najdôležitejšie funkcie  pre kvalitnú protetiku či nevyhnutné postupy k dosiahnutiu úspešného postendodontického ošetrenia a iné.

Ku klinickému programu sme pripravili aj sekciu Manažmentu a podnikania v zubnej praxi.

Sú pozvaní skvelí rečníci z domáceho i zahraničného prostredia – z Talianska a Česka.
Verím, že prednášky pozvaných domácich a zahraničných hostí budú veľkým obohatením XXIII. ročníka.
Pripravujeme panelovú diskusiu v klinickom ako aj manažérskom programe s naslovovzatými odborníkmi. Možno sa podarí aj posterové sympózium, čo by bolo po prvý raz na tomto našom významnom podujatí.
Chystáme nielen zaujímavý odborný program, ale aj spoločenský večer a priateľské stretnutia. Na GALA večere vystúpi skupina Vidiek a po raute sa zabavíme na Party s DJ Radio Vlna Petrom Hurajtom.

Neoddeliteľnou súčasťou každoročných SDD je výstava DENTAL EXPO a tradične sú vystavovatelia príjemným a zaujímavým oživením nášho kongresu.

Priatelia, ste srdečne vítaní na XXIII. ročníku SDD a DE 2023. Teším sa na vás v krásnom rezorte X-bionic v Šamoríne – Čilistove.

O kongrese

Kongres Slovenské dentálne dni je najväčším medzinárodným kongresom organizovaným Slovenskou komorou zubných lekárov.

Reprezentatívna akcia Slovenskej komory zubných lekárov je každý rok  vysoko hodnotená tak zahraničnými ako aj domácimi hosťami, prednášateľmi a v neposlednom rade účastníkmi kongresu – zubnými lekármi a študentami zubného lekárstva. 

Význam a dôležitosť kongresu vyjadrila Svetová federácia zubných lekárov FDI, a to každoročným prevzatím záštity nad týmto významným podujatím.

Moderné trendy v zubnom lekárstve, najnovšie poznatky ústneho zdravia, ako aj ďalšie perspektívy modernej zdravotnej starostlivosti sú nosné témy prezentované na každom ročníku SDD.

 

 

Organizačné pokyny

Postup pri registrácii

 • Kliknite na ikonu „REGISTRÁCIA“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s Vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna e-mailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny e-mail
  • Nečlen SKZL/študent/iný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

  Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

 

Účastnícke poplatky

Registrácia online je možná len do 15. 9. 2023.

V prípade voľnej kapacity bude po 15. 9. 2023 možná registrácia len na mieste.

Typ účastníkaRegistrácia do 31. 8. 2023
(platby  na účte SKZL do 31. 8. 2023)
Registrácia od 1. 9. 2023 do 15. 9. 2023
(platby  na účte SKZL do 15. 9. 2023)
Člen SKZL360 €395 €
Nečlen SKZL440 €475 €
Študent v štúdijnom odbore zubné lekárstvo90 € s DPH90 € s DPH
Iný účastník528 € s DPH570 € s DPH

Cena zahŕňa kongresový poplatok, stravu počas kongresu, kongresové materiály, potvrdenie o účasti, Dental Expo, vstup na spoločenský večer dňa 29. 9. 2023.

Účastnícky poplatok pre študentov nezahŕňa vstup na spoločenský večer dňa 29. 9. 2023.

Údaje k platbe prevodným príkazom:

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v SKZL
Špecifický symbol: 442023
Poznámka: meno a priezvisko

Účastnícky poplatok môžete uhradiť:

a) kartou pri online registrácii, alebo

b) bankovým prevodom podľa podmienok vo vyššie uvedených účastníckych poplatkoch  na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov zubného lekárstva a iných účastníkov je variabilný symbol 442023 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

Storno podmienky

Účastnícky poplatok je NEVRATNÝ , ak nie je ďalej uvedené inak.

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok, ak:

a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci) spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a účasť dotknutého účastníka nebude možná,

b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora.

Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na náhradu škody.

Prihlásený účastník, ktorý uhradil účastnícky poplatok, môže e-mailom v termíne do 15. 9. 2023 (vrátane) nahlásiť namiesto seba náhradníka, zaslaním e-mailu s identifikačnými údajmi náhradníka na: vzdelavanie@skzl.sk.

Po 16. 9. 2023 NIE JE možné nahlásiť náhradníka a účastnícky poplatok je nevratný.

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami. Zmena programu je vyhradená.

Prihlásený účastník komunikuje ohľadom storno podmienok výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk.

Stravovanie

V rámci účastníckeho poplatku je zabezpečené 4 x občerstvenie, 2 x obed (dňa 29. 9. a 30. 9.2023), večera dňa 28. 9. 2023 a spoločenský večer s večerou formou rautu dňa 29. 9.2023.

Študenti zubného lekárstva  majú v cene účastníckeho poplatku občerstvenie, obedy a večeru dňa 28. 9. 2023, spoločenský večer nie je zahrnutý v cene. V  prípade záujmu si vstupenku môžu zakúpiť priamo pri prezencii (vstupenka na spoločenský večer – 65 € s DPH).

Potvrdenie o účasti

Potvrdenie o účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní, Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 17 kreditov. Účastníkom prihláseným dodatočne bude potvrdenie o účasti zaslané poštou, na základe uhradeného poplatku za vzdelávaciu akciu, na korešpondenčnú adresu uvedenú v Registri SKZL.

Ubytovanie

Ubytovanie v hoteli X-BIONIC® Sphere, Šamorín-Čilistov so zvýhodnenou cenou pre účastníkov kongresu si bude možné rezervovať od 1. 6. 2023.
Účastníci, ktorí sa registrujú na kongres do 1. 6. 2023 dostanú informáciu o spustení bookingu ubytovania e-mailom do e-mailovej schránky a aj cez aplikáciu MOJA KOMORA.

Ubytovanie za nižšie uvedené zvýhodnené ceny si budete môcť rezervovať pod promokódom, ktorý uverejníme k 1. 6. 2023.

Dvojlôžková izba   

166 € 

Trojlôžková izba   

189 € 

Štvorlôžková izba         

212 € 

V cene ubytovania: raňajky v reštaurácii OLYMPIC, wifi, parkovanie a 50% zľava do Aquatic sphere, Wellness a Gymu.
Cena ubytovania zahŕňa miestny poplatok: 1,50 € /osoba/noc.
Uvedené ceny ubytovania sú vrátane 20 % DPH.

Mediálny partner