logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Jiří Zvolánek

Česko

Oklúzia a funkcia

Základom stabilnej oklúzie je opakovateľná a jednoznačná statika, v podobe maximálnej interkuspidácie MIP alebo centric relation CR. K tomu sa pridáva dynamika v takých vektoroch pohybov, ktoré vyhovujú žuvacím svalom, teda pacientovej neuromuskulatúre. Kombinácia oboch vedie k maximálnemu komfortu pacienta, ktorého ošetrujeme.

V tejto prezentácii vám ukážem, čo je dôležité v oklúzii v našej praxi, od diagnostiky cez manuálne postupy až k tým digitálnym.

______________________

Špecializácia vo fixnej a snímateľnej protetike, funkcii a estetike.
1997 – 2003 Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Plzni
2000 zakladateľ a prvý prezident Združenia študentov stomatológie ČR
Počas štúdia absolvoval stáže na Goldman School of Dental Medicine, Boston, Karolinský Institutet, Štokholm.

2003 – 2013 pracuje ako zubný lekár na zubnej klinike Smile Dental s.r.o., Plzeň
od 2013: majiteľ a vedúci lekár, zubná prax ZvolanekDental s.r.o., Plzeň

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko