logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Jiří Zvolánek

Česko

Oklúzia a funkcia

Základom stabilnej oklúzie je opakovateľná a jednoznačná statika, v podobe maximálnej interkuspidácie MIP alebo centric relation CR. K tomu sa pridáva dynamika v takých vektoroch pohybov, ktoré vyhovujú žuvacím svalom, teda pacientovej neuromuskulatúre. Kombinácia oboch vedie k maximálnemu komfortu pacienta, ktorého ošetrujeme.

V tejto prezentácii vám ukážem, čo je dôležité v oklúzii v našej praxi, od diagnostiky cez manuálne postupy až k tým digitálnym.

______________________

Špecializácia vo fixnej a snímateľnej protetike, funkcii a estetike.
1997 – 2003 Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Plzni
2000 zakladateľ a prvý prezident Združenia študentov stomatológie ČR
Počas štúdia absolvoval stáže na Goldman School of Dental Medicine, Boston, Karolinský Institutet, Štokholm.

2003 – 2013 pracuje ako zubný lekár na zubnej klinike Smile Dental s.r.o., Plzeň
od 2013: majiteľ a vedúci lekár, zubná prax ZvolanekDental s.r.o., Plzeň

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email