logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Daniel Černý, PhD.

Česko

Nevyhnutné nástroje k úspešnému postendodontickému ošetreniu

V dnešnej dobe je adhezívne postendodontické ošetrenie schopné nahradiť tradičné techniky rekonštrukcie zuba po endodontickom ošetrení pomocou liatych nadstavieb alebo prefabrikovaných čapov. Technika ale vyžaduje diametrálne iný prístup a bola v minulosti podcenená, čo spôsobilo suboptimálne klinické výsledky. Dnes je jasné, že tento filozofický zlom v prístupe prináša nielen nové materiály, ale hlavne iné protokoly. V ideálnom prípade je prvotná rekonštrukcia vykonaná priamo po dokončení endodontického ošetrenia a svojim riešením kompenzuje defekty vzniknuté patologickým procesom aj jeho liečením.

V klinickej praxi dvoch endodontistov a dvoch protetikov sme medzi rokmi 2007 a 2023 adhezívne ošetrili viac ako 10.000 nevitálnych zubov. Prezentovaný protokol je výsledkom práce autora počas 16 rokov štúdia, vlastného výskumu a klinickej praxe. V prednáške budú popísané všetky esenciálne kroky, materiály a protokoly. Budú prezentované dlhodobé výsledky a rad klinických fotografií a videí.

Hlavné okruhy prednášky: technológia a veda, klinický protokol, riešenie problémov, vplyv operátora, dlhodobé výsledky.

______________________

Dr. Černý získal titul MUDr. (odbor stomatológie) v roku 1998 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové. 1. atestáciu zložil v roku 2001.

Titul PhD. obhájil na Univerzite Palackého v Olomouci v roku 2018.

Od roku 1998 do 2007 pôsobil na Stomatologickej klinike v Hradci Králové na pozícii odborného asistenta (zamestnávateľ Univerzita Karlova).

Od roku 2001 dodnes pracuje na klinike D.C.M v Hradci Králové. Svoju prax limituje na práce záchovného zubného lekárstva a endodoncie.

Je spolumajiteľom stomatologickej praxe Môj zubár v Hradci Králové.

2015 – 2023 pôsobí vo funkcii prezidenta Českej endodontickej spoločnosti.

Od roku 2022 je členom Vedeckej rady Českej stomatologickej komory.

Je spoluzakladateľom a zároveň prvým prezidentom Českej akadémie dentálnej estetiky (2007 – 2009).

Od roku 2009 do 2013 bol členom redakčnej rady časopisu LKS.

Je spolumajiteľom Hradeckého dentálneho vzdelávacieho inštitútu (od 2010).

Je členom AAE.

Počas svojej praxe publikuje v odborných časopisoch v SR i zahraničí. Je spoluautorom 4 kapitol v odborných učebniciach. Prednáša medzinárodne.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko