logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Sylvia Gáliková

Slovensko

Čomu sa vyvarovať pri ošetrovaní detského pacienta

Ošetrovanie detských pacientov je aj v dnešnej dobe modernej stomatológie stále veľká výzva…Našim cieľom nie je „iba“ kvalitné ošetrenie pacienta, ale také ošetrenie detského pacienta, z ktorého si dieťa neponesie zlé zážitky do svojho života…alebo naopak ošetrenie, ktoré v dieťati zanechá dobrý pocit z ošetrenia, z ošetrujúceho personálu, z úspechu dieťaťa samotného… O úspechu ošetrenia nerozhodujú iba nové materiály, nové postupy ošetrení, ale rozdielny prístup, komunikácia, prístup k ošetreniu. V prednáške s názvom „Čomu sa vyvarovať pri ošetrovaní detského pacienta” sa budeme venovať jednotlivým fázam vyšetrení a ošetrení detského pacienta. Na každom kroku sa zastavíme a vysvetlíme možné chyby a naopak aj kroky, ktoré nám a aj dieťaťu s rodičom vedia „uľahčiť“ priebeh návštevy u zubného lekára.

Možno sa vstupné vyšetrenie alebo preventívna prehliadka javia ako jednoduché, možno banálne, ale opak je pravdou. Už prvý kontakt s dieťaťom je kľučový. Už prvý rozhovor s rodičom je dôležitý pre ďalšie fázy ošetrení. Aké sú body, ktorých by sme mali držať, aby sme od začiatku naštartovali tým správnym smerom?…Čo sú základné body, ktoré nám pomôžu pri jednotlivých fázach ošetrení, zhotovení výplní, koruniek, medzerníkov, extrakciách…? Naopak, aké sú chyby, ktoré nám vedia spolupracujúceho pacienta zmeniť na nespolupracujúceho?

Každé dieťa je osobnosť, každé má svoje vnímanie, city, strachy, iný druh výchovy. Ich vnímanie a rešpektovanie vie zmeniť aj naše pohľady na svet pedostomatológie…
______________________

Štúdium lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2012 v odbore zubné lekárstvo. Od začiatku roka 2013 pracuje v Andel Elite Dental Center. Na klinike sa venuje hlavne pedostomatológii, konzervačnej stomatológii a estetickým riešeniam frontálneho úseku chrupu. Keďže vrámci pedostomatológie je dlhodobý problém, ktorý zahŕňa- čoraz vyššiu kazivosť detí, nedostatočnú informovanosť rodičov, nedostatok pedostomatológov, neustály rast “ nespolupracujúcich“ pacientov, jej cesta začala smerovať hlavne smerom pedostomatológie. Od roku 2017 sa venuje školiacej činnosti v spolupráci s Andelacademy, kde svoj čas venuje zubným lekárom a ich vzdelávaniu, v  pedostomatológii, nielen v oblasti teórie ale aj praktickej výučby moderných spôsobov ošetrenia detí.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email