logo-vzdelavaci6.png

Rita El Feghali, DDS, MSc.

Taliansko

LASER v dennej záchovnej a protetickej klinickej aplikácii

Nedávne pokroky v stomatologickej technológii výrazne prispeli ku kvalite starostlivosti poskytovanej našim pacientom. Laser, zväčšenie a CAD/CAM majú rozhodujúcu úlohu v súčasnej stomatologickej praxi, kde kvalita, presnosť, mikroinvazívna stratégia a estetika generujú požadované klinické výsledky.

Použitie laserov v oblasti stomatológie boli v posledných desaťročiach predmetom veľkého vedeckého záujmu a široká škála laserových systémov bola dôkladne preskúmaná v mnohých štúdiách in vivo a in vitro. Dnes v modernej stomatológii, kde sa veda a technológia neustále zdokonaľujú, majú lasery obrovský vplyv na poskytovanie zubnej starostlivosti. A v prípade, že sa používajú eticky a efektívne, predstavujú výnimočnú modalitu liečby mnohých klinických situácií, ktorým sme my, zubní lekári denne vystavení. Lasery sú „čarovnou paličkou“, v ktorú veľa ľudí dúfalo. Pre úspešný klinický výsledok je však potrebné dôkladné pochopenie technológie a interakcií medzi laserom a tkanivami. Účelom prezentácie je poskytnúť všeobecný prehľad o rôznych vlnových dĺžkach laserov a ich klinických aplikáciách v záchovnej stomatológii a protetike.

 

 

______________________

Dr. Rita El Feghali je zubná chirurgička, ktorá vyštudovala Saint Joseph University v Bejrúte-Libanon. Titul Master of Science v odbore laserová stomatológia získala s vyznamenaním na Univerzite v Janove – Taliansko (rok 2014), kde pôsobí v súčasnosti ako profesorka a.c. na Katedre chirurgie a integrovanej diagnostiky. Je medzinárodnou lektorkou, ktorá prednášala a školila na niekoľkých laserových kurzoch a stomatologických podujatiach v Európe, Afrike a na Strednom východe a je autorkou a spoluautorkou niekoľkých laserových recenzovaných článkov publikovaných v časopisoch s vysokym faktorom JIF (Journal impact factor). Profesorka El Feghali je odborným recenzentom v časopisoch „Lasers in Medical Science“ a „MDPI“.

Vo svojej súkromnej praxi pracuje s rôznymi lasermi DIODES (445, 660, 810, 980, 1064nm), Nd:YAG a Er:YAG

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email