logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Anna Macurová

Slovensko

Deštruovaný prvý stály molár u detského pacienta

Prvý stály molár- dospelý zub v detských ústach. Medzi najčastejšie príčiny jeho deštrukcie v nízkom veku patrí kariézna deštrukcia a molárovo – rezáková hypomineralizácia. Cieľom prednášky je vysvetliť ako k jednotlivým defektom pristupovať a ako zvoliť správnu terapiu. Kedy pečatiť? Kedy skloionomérna výplň? Kedy kompozitná výplň? Čo je to selektívna exkavácia? Kedy robiť priame prekrytie drene? Kedy je indikovaná pulpotómia? Kedy už nie je iná možnosť ako pulpektómia? Ak extrahujem, posunie sa druhý stály molár do medzery po extrakcii? Ak ste si položili niekedy jednu z týchto otázok, prednáška je určená práve pre Vás 😊

______________________

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2016 na Univerzite Palackého v Olomouci. V Českej republike okrem vzťahu k československej hudbe našla aj pár dobrých kamarátov, s ktorými dnes pracuje v súkromnej ambulancii Blanc dental v Žiline. V roku 2018 začala doktorandské štúdium na Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom sa venuje problematike temporomandibulárneho kĺbu. V roku 2019 absolvovala certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie. Zároveň v tom istom roku získala druhé miesto v medzinárodnej súťaži Dental Progress Award. V praxi sa drží hesla, že na detailoch záleží. Venuje sa prednáškovej činnosti a praktickým kurzom najmä v oblasti pedostomatológie a konzervačného zubného lekárstva.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko