logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Anna Macurová

Slovensko

Deštruovaný prvý stály molár u detského pacienta

Prvý stály molár- dospelý zub v detských ústach. Medzi najčastejšie príčiny jeho deštrukcie v nízkom veku patrí kariézna deštrukcia a molárovo – rezáková hypomineralizácia. Cieľom prednášky je vysvetliť ako k jednotlivým defektom pristupovať a ako zvoliť správnu terapiu. Kedy pečatiť? Kedy skloionomérna výplň? Kedy kompozitná výplň? Čo je to selektívna exkavácia? Kedy robiť priame prekrytie drene? Kedy je indikovaná pulpotómia? Kedy už nie je iná možnosť ako pulpektómia? Ak extrahujem, posunie sa druhý stály molár do medzery po extrakcii? Ak ste si položili niekedy jednu z týchto otázok, prednáška je určená práve pre Vás 😊

______________________

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2016 na Univerzite Palackého v Olomouci. V Českej republike okrem vzťahu k československej hudbe našla aj pár dobrých kamarátov, s ktorými dnes pracuje v súkromnej ambulancii Blanc dental v Žiline. V roku 2018 začala doktorandské štúdium na Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorom sa venuje problematike temporomandibulárneho kĺbu. V roku 2019 absolvovala certifikačnú skúšku z dentoalveolárnej chirurgie. Zároveň v tom istom roku získala druhé miesto v medzinárodnej súťaži Dental Progress Award. V praxi sa drží hesla, že na detailoch záleží. Venuje sa prednáškovej činnosti a praktickým kurzom najmä v oblasti pedostomatológie a konzervačného zubného lekárstva.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email