logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Radek Mounajjed DDS., PhD., FAP

Česko

Malé veci = veľké rozdiely (fixná protetika)

Úspešnosť protetickej rekonštrukcie je založená na premyslenom prepojení osobných zručností s ponukou moderných technológií. Zubný lekár je často konfrontovaný s obrovským prísunom nových informácií, ktoré chce aplikovať vo svojej praxi, zároveň sa obáva neúspechu a zlyhania. Autor poukáže na kritické miesta v modernej protetike ako sú vertikálne preparačné koncepty, použitie anatomických Zir koruniek alebo aplikácia samoadhezívnych cementov. Budú predstavené protokoly na rýchlu orientáciu uprostred prívalu kontroverzných informácií.

____________________

VZDELANIE

1989 – 1994

1986 – 1989
1983 – 1986       

Doctor of Dental Science, Dental School, Damascus University, Damascus, Sýria
Senior High School, Damascus, Sýria
Junior High School, Damascus Sýria

PRAX

1995 – 2001

2001 – súčasnosť 
2002 – 2009

2010 – súčasnosť
2012 – súčasnosť

Stomatologická klinika, Univerzita Karlova Lekárska fakulta v Hradci Králové
D.C.M klinika s.r.o , Hradec Králové
Externý učiteľ na strednej zdravotnej škole Hradec Králové odbor zubný technik
Založenie HDVI (Hradecký Dentalní Vzdělavací Institut) www.hdvi.cz
Klinika zubného lekárstva, Universita Palackého v Olomouci.

Členstvo                           

FELLOWSHIP 

Academy
of ProsthodonticsJazyky                                

Záujmy

ČSK
International College of Prosthodontists ICP

Fellow academy of prosthodontics (FAP) USA

Akadémia protetiky, založená v roku 1918, je najstaršou špecializovanou organizáciou v oblasti protetickej stomatológie, ktorá sa môže pochváliť spoločenstvom významných lekárov, pedagógov a lídrov v tejto profesii z celého sveta.

Česky (materský), Arabsky (materský), Anglicky (plynule) 

RC modelárstvo, Entomológia

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email