logo-vzdelavaci6.png

Mgr. Henrich Chomist

DeLeadership – Dentist ako leader

DeLEADERSHIP – je špecificky pripravený program pre zubných lekárov. Na základe krátkych teoretických vstupov a príkladov z praxe získate inšpirácie ako efektívne riadiť a viesť váš tím. Filozofia zamerania sa na systematickú prácu a voľbu vhodného štýlu vám bude nápomocná pri dosahovaní vašich cieľov a zároveň i pri budovaní tzv. „High Performance Team“. Prepojenie racionality a emocionality je ako slogan od Richard Bransona: „Zamerajte sa na čísla a ľudia odídu, ale ak sa zameriate na ľudí, čísla prídu.“ To je rola tzv. Behaviorálneho lídra a o tomto bude táto prednáška.

______________________

Mgr. Henrich Chomist je vyštudovaný psychológ a majiteľ firiem bpi coach a bpi consulting. Venuje sa oblastiam lektorovania, koučingu a poradenstva zameraného na rozvoj „Human and Business Skills“ s cieľom dosahovania zvýšenej produktivity a zároveň aj spokojnosti, či motivácie ľudí. Je kognitívno behaviorálne orientovaný, o čom svedčí aj názov firiem – Behavioral Performance Indicators. Počas svojej 20 ročnej praxe nadobudol skúsenosti s riadením rôznych tímov, ich diagnostikou a následným systematickým rozvojom v psychologickej a manažérskej oblasti. Má osobnú skúsenosť kouča, lektora a projektového manažéra pre viac ako 10 000 klientov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email