logo-vzdelavaci6.png

Mgr. Henrich Chomist

DeLeadership – Dentist ako leader

DeLEADERSHIP – je špecificky pripravený program pre zubných lekárov. Na základe krátkych teoretických vstupov a príkladov z praxe získate inšpirácie ako efektívne riadiť a viesť váš tím. Filozofia zamerania sa na systematickú prácu a voľbu vhodného štýlu vám bude nápomocná pri dosahovaní vašich cieľov a zároveň i pri budovaní tzv. „High Performance Team“. Prepojenie racionality a emocionality je ako slogan od Richard Bransona: „Zamerajte sa na čísla a ľudia odídu, ale ak sa zameriate na ľudí, čísla prídu.“ To je rola tzv. Behaviorálneho lídra a o tomto bude táto prednáška.

______________________

Mgr. Henrich Chomist je vyštudovaný psychológ a majiteľ firiem bpi coach a bpi consulting. Venuje sa oblastiam lektorovania, koučingu a poradenstva zameraného na rozvoj „Human and Business Skills“ s cieľom dosahovania zvýšenej produktivity a zároveň aj spokojnosti, či motivácie ľudí. Je kognitívno behaviorálne orientovaný, o čom svedčí aj názov firiem – Behavioral Performance Indicators. Počas svojej 20 ročnej praxe nadobudol skúsenosti s riadením rôznych tímov, ich diagnostikou a následným systematickým rozvojom v psychologickej a manažérskej oblasti. Má osobnú skúsenosť kouča, lektora a projektového manažéra pre viac ako 10 000 klientov pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko