logo-vzdelavaci6.png

Lucia Plačková

Efektívne riadenie náborového procesu

V prezentácii bude opísaná postupnosť, kroky a nástroje pre efektívne vedenie náborového procesu. Okrem všeobecnej roviny platnej pre nábor ako taký, sa dotkneme aj špecifík daného segmentu a predstavíme si rôzne nástroje aktuálne využívané v praxi. Neopomenieme definovanie stratégie ani tvorbu obsahovej náplne. Taktiež sa dozviete ako sa definujú platformy na oslovovanie kandidátov, ako sa tvorí vhodný layout inzercie, ale aj komunikačná stratégia smerom k potenciálnym uchádzačom a vlastná kontinuálna prezentácia na pracovnom trhu.

______________________

Dvanásť rokov pôsobila v medzinárodnej personálno-poradenskej spoločnosti so zameraním na Executive Search. Pre klientov z rôznych sektorov a lokalít na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách CEE, úspešne obsadila desiatky pozícií vyššieho a stredného manažmentu. Ako interný HR Manager nastavovala komplexné fungovanie procesov a štandardov vo firme. V súčasnosti sa ako Senior Consultant v spoločnosti FONDATI & PARTNERS, s. r. o. zameriava na budovanie vzťahov so zákazníkmi a hľadanie spoločných tém na rozvoj podnikania.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email