logo-vzdelavaci6.png

Lucia Plačková

Efektívne riadenie náborového procesu

V prezentácii bude opísaná postupnosť, kroky a nástroje pre efektívne vedenie náborového procesu. Okrem všeobecnej roviny platnej pre nábor ako taký, sa dotkneme aj špecifík daného segmentu a predstavíme si rôzne nástroje aktuálne využívané v praxi. Neopomenieme definovanie stratégie ani tvorbu obsahovej náplne. Taktiež sa dozviete ako sa definujú platformy na oslovovanie kandidátov, ako sa tvorí vhodný layout inzercie, ale aj komunikačná stratégia smerom k potenciálnym uchádzačom a vlastná kontinuálna prezentácia na pracovnom trhu.

______________________

Dvanásť rokov pôsobila v medzinárodnej personálno-poradenskej spoločnosti so zameraním na Executive Search. Pre klientov z rôznych sektorov a lokalít na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách CEE, úspešne obsadila desiatky pozícií vyššieho a stredného manažmentu. Ako interný HR Manager nastavovala komplexné fungovanie procesov a štandardov vo firme. V súčasnosti sa ako Senior Consultant v spoločnosti FONDATI & PARTNERS, s. r. o. zameriava na budovanie vzťahov so zákazníkmi a hľadanie spoločných tém na rozvoj podnikania.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko