logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Bronislava Dvoranová

Klinika ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie UNB, Bratislava, SR

Zlyhávanie primárneho ošetrenia v terapii dentogénnych okoločeľustných zápalov

Spoluautori: MDDr. Michal Vavro, MDDr. Branislav Gális, PhD.

Na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB ako koncovom pracovisku je dlhodobo pozorovaný vysoký počet hospitalizácií pacientov s okoločeľustnými zápalmi. Vo väčšine prípadov sa jedná o dentogénne infekcie.

Pacient je často odoslaný od svojho ošetrujúceho lekára bez akejkoľvek formy primárneho ošetrenia – príčinný zub je stále prítomný v lôžku a bez ďalšieho ošetrenia. V týchto prípadoch sa jedná o zlyhanie primárnej zubno-lekárskej starostlivosti. Podstatou ošetrenia pacienta s dentogénnym okoločeľustným zápalom je v prvom rade odstrániť príčinu zápalu – paliatívna trepanácia, extrakcia zuba, evakuácia hnisu, revízia extrakčného lôžka. Evakuácia hnisu formou extrakcie zuba a intraorálnej incízie spadá do náplne práce zubného lekára.

Vo väčšine prípadov pacient prichádza na naše pracovisko bez lokálneho ošetrenia, ale s nasadenou antibiotickou terapiou. Podporná antibiotická terapia nesupluje lokálne ošetrenie a definitívne nerieši kauzalitu procesu.

Vo výsledkoch retrospektívnej štúdie realizovanej na KÚČTCH za roky 2015-2021 sa ukázalo, že pacienti s týmto typom okoločeľustného zápalu vykazovali najvyššie hodnoty CRP (x=151,82; SD=124,54), najvyšší počet leukocytov v krvnom obraze (x=13,47; SD=5,84) a najdlhšiu maximálnu dĺžku hospitalizácie (26 dní).

Je preto potrebné vyzdvihnúť postavenie kauzálnej liečby dentogénnych okoločeľustných zápalov – lokálne ošetrenie je nadradené medikamentóznej antibiotickej terapii a má byť vykonané bez zbytočného odkladu.

Vzdelanie a prax
2021
2019

2018

2012 – 2018  


Certifikát z Dentoalveolárnej chirurgie
Študent externej formy doktorandského štúdia, Lekárska fakulta UK    v Bratislave, odbor zubné lekárstvo
VŠ asistent a zubný lekár, Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zubné lekárstvo

Ďalšie vzdelanie
05/2019     
12/2021      


AOCMF Management of Facial Trauma
AOCMF Computer – Assisted Surgery in Facial Trauma and Orthognathic Cases

Stáže
02/2020                  

11/2021           

 


Stáž na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky detí a dospelých II. LF UK a FN Motol, Praha
Stáž na Oddelení maxilofaciálnej chirurgie Stomatologickej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice, Praha

Publikácie

  1. Hirjak D, Vavro M, Dvoranova B, et al. Periangular transmasseteric infraparotid approach in the treatment of condylar-base and low condylar‑neck fractures. Bratislavske Lekarske Listy. 2021
  2. Vavro M., Dvoranová B., Czakó L., Gális B. Je ordinácia Dalacinu ešte opodstatnená? Zubný lekár: informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(1)
  3. Vavro M., Dvoranová B., Hirjak D.: Poster: Periangular Approach in the Treatment of Condylar-base and Low Condylar Neck Fractures: Retrospective Study. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021
  4. Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D.: Poster: Bilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia: A Case Report. IAOMS/ALACIBU NextGen Online Conference February 8-12, 2021
  5. Dvoranová B., Vavro M., Hirjak D., Gális B., Czakó L. Indikácie extrakcie tretích molárov. Zubný lekár: informačný mesačník Slovenskej komory zubných lekárov. Bratislava : SKZL, 2021(4)
  6. Czakó L, Vavro M, Dvoranová B, Soviš M, Šimko K, Thurzo A, Gális B, Sándor F. Three-dimensional navigation in maxillofacial surgery – the way to minimize surgical stress and improve accuracy in fibula free flap and Eagles syndrome surgical procedures. Acta Chir Plast. 2021 Fall;63(3):145-149.
  7. Hirjak D, Dvoranova B, Reyneke JP, Machon M, Neff A. Condylar position and mandibular function after bilateral sagittal split osteotomy. Bratislavske Lekarske Listy. 2020; 121(6):379-385.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email