logo-vzdelavaci6.png

Prednášajúci

PIATOK 9. 2. 2024​

SOBOTA 10. 2. 2024​

XVIII. Kongres mladých zubných lekárov

Pozvanie prezidenta SKZL – MUDr. Igora Moravčíka

Milé kolegyne a kolegovia, priatelia stomatológie,

keď som si pozrel odborný program osemnásteho ročníka kongresu mladých zubných lekárov povedal som si, že opäť posúvame hranice zubného lekárstva. Teší ma, že práve mladí kolegovia budú prednášať zaujímavé témy, za ktoré by sa nemusel hanbiť erudovaný stomatológ s niekoľkoročnou praxou.

Mám rád prekvapenia a hlavne tie, ktoré nás zubných lekárov posúvajú vpred, a to nielen odborne, ale aj vedomostne, spoločensky a socializačne. Pre tento ročník sme pre účastníkov kongresu pripravili niekoľko prekvapení. Tým prvým je získanie viac kreditov za účasť – až 14. Tým druhým je dlhší odborný program v sobotu až do odpoludňajších hodín. Tretím je predĺženie termínu zvýhodnenej registrácie a štvrtým je téma masiek spoločenského večera: keby som nebol stomatológ, bol by som 😊.  Teším sa na masky z detských snov, ktoré, verím, zaplnia spoločenskú sálu. Budú aj zaujímavé ceny.

Chcem sa poďakovať odbornému koordinátorovi, kolegovi a priateľovi doktorovi Dušanovi Hollému za zostavenie programu, ktorý Vás zaujme natoľko, že prídete a obohatíte ho živou diskusiou.

Tak mi dovoľte záverom Vás pozvať na skvelý kongres do Senca. Verím, že atmosféra XVIII. Kongresu mladých zubných lekárov nám vytvorí prostredie pre vzájomné odborné obohatenie sa a program, ktorý sme pre Vás pripravili, bude atraktívny, odborne stimulujúci a spoločensky interaktívny.

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH – koordinátor odborného programu

Blížiace sa Vianočné obdobie prináša okrem zhonu aj prípravy na kongres mladých zubných lekárov. Tentokrát nás čaká už XVIII. ročník kongresu a už 14 krát sa koná v Senci. Mňa viaže s týmto kongresom už silné puto. Za tie roky na kongrese prednášali mladí zubní lekári z celého sveta. Za ostatné obdobie sa kongres vyprofiloval na také “Česko – Slovenské” stretnutie. Opätovne nás čakajú už známe tváre, ale máme tu aj viacerých “nováčikov”. Od začiatku bol kongres o tom, dať priestor novým zubným lekárom dychtivým po zdielaní svojich nadobudnutých poznatkov. Z prednášajúcich, ktorí na kongrese v jeho začiatkoch prednášali sú dnes už skúsené a takpovediac “slávne” osobnosti slovenského a českého zubného lekárstva. Verím, že program zostavený na tento ročník zaujme účastníkov aj tento rok a naplní kongesovú sálu v Senci ako sme na to zvyknutí.

Kongres je nielen o diskusiách a odborných prezentáciách, ale aj o budovaní medziľudských vzťahov a komunity. Máme možnosť stretnúť sa, zdieľať naše poznatky a posilňovať naše odborné puto. Za ostatné roky tu vznikli nielen nové priateľstvá, ale spomínam aj na prvé stretnutia párov, z ktorých sú dnes už manželia.

Verím, že v atmosfére tohto kongresu nájdeme inšpiráciu a motiváciu pre našu každodennú prácu.

Ak čítate tento príhovor ešte v pred začatím kongresu, dúfam, že sa rovno prihlasujete a uvidíme sa v Senci. Ak ho čítate už v čase konania, pohodlne sa usaďte v kongresovej sale a nasajte jeho atmosféru. Ďakujeme za Vašu priazeň. Dúfam, že Vás nesklameme. 

Organizačné pokyny XVIII. KMZL

9. – 10. 2. 2024

I. REGISTRÁCIA​

Registrácia na kongres prebieha online na: www.skzledu.sk

Postup pri registrácii

  1. Kliknite na ikonu „Registrujte sa
  2. Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu
  3. Vyberte typ účastníka – Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk. Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie je, zadajte aktuálny email – Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár.
  4. Kliknite „ĎALEJ
  5. Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU
  6. Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou
  7. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 12024
Poznámka: meno a priezvisko

II. ÚČASTNÍCKE POPLATKY

a) Účastnícke poplatky za kongres pri registrácii do 20. 1. 2024

Typ účastníkaPoplatok
pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)270 €
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)390 €
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)468 € s DPH (20% DPH)
pre študentov zubného lekárstva90 € + DPH (20% DPH)

Účastník s registráciou do 20. 1. 2024 je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom najneskôr do 23. 1. 2024 na   č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je variabilný symbol 12024 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

Ak  prihlásený účastník neuhradí účastnícky poplatok do 23. 1 .2024, bude jeho registrácia na kongres automaticky zrušená.

Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 31. 1. 2024 (vrátane), Uhradený účastnícky poplatok je nevratný.

b)Účastnícke poplatky za kongres pri registrácii od 21. 1. 2024 do 2. 2. 2024 a pri platbe na mieste (ak nebude naplnená kapacita skôr):

Typ účastníkaPoplatok
pre registrovaných zubných lekárov (členovia SKZL)320 €
pre registrovaných zubných lekárov (nečlenovia SKZL)440 €
pre neregistrovaných účastníkov (osoby, ktoré nie sú vedené v registri zubných lekárov, napr. člen ČSK)528 € s DPH (20% DPH)
pre študentov zubného lekárstva90 € + DPH (20% DPH)

Účastník s registráciou od 21. 1.  do 2. 2. 2024 je povinný uhradiť účastnícky poplatok online pri registrácii alebo bankovým prevodom, ktorý musí byť pripísaný najneskôr do 5. 2. 2024 na č. ú. SKZL vo VÚB banke: SK81 0200 0000 0027 7113 4356 – variabilný symbol je Vaše registračné číslo v  SKZL, pre neregistrovaných zubných lekárov, napr. členov ČSK a študentov je variabilný symbol 12024 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko).

Účastníkovi prihlásenému po 31. 1. 2024 vzniká dňom registrácie povinnosť úhrady účastníckeho poplatku. Organizátor si vyhradzuje právo uplatňovať si nárok na úhradu účastníckeho poplatku.

Ak prihlásený účastník zruší svoju registráciu po 31. 1. 2024 (vrátane), Uhradený účastnícky poplatok je nevratný.

III. STRAVOVANIE

V účastníckom poplatku je zahrnuté:  stravovanie – v dňoch 9. a 10. 2. 2024: 3 x coffee break,  2 x obed a vstup na spoločenský večer s večerou formou rautu dňa 9. 2. 2024. Vstupenka na spoločenský večer v účastníckom poplatku študentov zubného lekárstva zahrnutá nie je, je možné si ju zakúpiť na mieste za  70 €. Platba je možná prevodom na účet SKZL.

IV. POTVRDENIE O ÚČASTI

Potvrdenie o  účasti a o zaplatení účastníckeho poplatku získajú všetci účastníci prihlásení v riadnom termíne pri prezencii. Do registra zubných lekárov budú započítané iba kredity podľa skutočnej účasti na kongrese. Podľa platných predpisov o  sústavnom vzdelávaní Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávacej akcii 14 kreditov. Účastníkom prihláseným na mieste, bude potvrdenie o účasti zaslané poštou po úhrade účastníckeho poplatku, na korešpondenčnú adresu uvedenú v registri SKZL.

V. UBYTOVANIE

Ubytovanie si môže účastník rezervovať v hoteli Senec najneskôr do 31. 1. 2024. Odporúčame rezerváciu ubytovania čo najskôr, SKZL má na ubytovanie v  rámci kongresu zľavu 5% (ceny uvedené nižšie sú už so zľavou).

PROMO KÓD: SKZL2024

Ceny ubytovania na 1 noc:

Jednolôžková izba s raňajkami                                    117,80 € s DPH
Dvojlôžková izba s raňajkami                                      132,05 € s DPH
Trojlôžková izba s raňajkami (prístelka)                    189,05 € s DPH
Prístelka                                                                              45,00 € s DPH

REZERVÁCIA UBYTOVANIA

V cene ubytovania sú zahrnuté: raňajky, neobmedzený vstup do Aquaparku Senec,  wifi a parkovanie.
V cene ubytovania nie je zahrnutý: Miestny poplatok: 1,- € /deň/osoba.

Hotel Senec, a. s.
Slnečné jazerá – sever (oproti Aquaparku)
903 01 Senec

www.hotelsenec.sk

V prípade zrušenia akcie vis major je potrebné požiadať o storno ubytovania a peniaze budú vrátené hotelom do 7 dní.

VI. STORNO POPLATKY – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Prihlásený účastník zruší svoju registráciu výhradne písomne, zaslaním e-mailu na: vzdelavanie@skzl.sk.

Prihlásený účastník potvrdzuje svojou platbou, že súhlasí so zmluvnými podmienkami.

Zmena programu je vyhradená.

Organizátor vráti prihlásenému účastníkovi uhradený účastnícky poplatok len, ak:

  1. a) objektívne prekážky (vyššia moc, všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia orgánov verejnej moci)spôsobia nemožnosť konania kongresu alebo významne obmedzia počet prihlásených účastníkov a účasť dotknutého účastníka nebude možná,
  2. b) dôjde k zrušeniu kongresu z dôvodu rozhodnutia organizátora (SKZL).

Pri zrušení kongresu z dôvodov uvedených v písmenách a) a b) sa prihlásený účastník vzdáva nároku na náhradu škody.

PARTNERI