logo-vzdelavaci6.png

MUDr. Jozef Hudec

Slovensko

Krok za krokom... Ekonomická garancia kvality a efektivity v zubnej ambulancii

V roku 1976 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity J. Ev. Purkyně v Brne v odbore stomatológia. Od roku 1990 prevádzkuje súkromnú zubnú ambulanciu v Banskej Bystrici. Je zakladajúci člen Slovenskej komory zubných lekárov a od roku 2015 je vo funkcii viceprezidenta SKZL.  

V rámci agendy sa venuje problematike financovania stomatologickej starostlivosti, katalógu výkonov,  kategorizácii stomatologických náhrad. Je členom Kategorizačnej komisie MZ SR pre stomatologické náhrady a člen Kategorizačnej komisie MZ SR pre zoznam zdravotných výkonov v odbore zubné lekárstvo. Je stálym členom rokovacieho tímu SKZL so zdravotnými poisťovňami.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko