logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Peter Džupa

Slovensko

Podnikateľská stratégia pre zubnú ambulanciu

Mnoho zubných lekárov začína cestu za vlastným podnikaním bez jasného konceptu a plánu. Ich predstava vychádza z vysokej klinickej expertízy, avšak väčšinou bez podnikateľských skúseností či vedomostí. Preto mnohokrát opomínajú vo svojom podnikateľskom pláne základné oblasti, ako je finančný plán, marketing, zákazníci či analýza trhu. Takýto prístup často vedie k následným problémom v biznise či osobnom živote. V prednáške sa pozrieme na oblasti, ktoré by zubný lekár nemal opomenúť v prípravnej fáze svojho podnikania. Tieto sú rovnako dôležité aj v neskorších momentoch, ako je plánovanie rastu firmy, zmeny podnikateľského modelu či predaj biznisu.

______________________

Peter Džupa je výkonným riaditeľom zubnej kliniky PETRAMED a venuje sa viacerým menším projektom poskytujúcim službu pre zubné ambulancie a kliniky. V PETRAMED Education sa venuje vzdelávaniu a poradenstvu pre zubných lekárov v oblasti manažérskych a podnikateľských zručností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu sú ekonomika zubnej ambulancie a strategické koncepty pre zubné ambulancie. Rovnako sa týmto oblastiam venuje aj ako člen Výboru pre dentálnu prax Slovenskej komory zubných lekárov.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko