logo-vzdelavaci6.png

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.

Slovensko

Právne aspekty celkovej anestézie a sedácie v zubnej ambulancii

V podmienkach Slovenskej republiky sa stalo bežnou praxou poskytovanie zubnolekárskeho ošetrenia v celkovej anestézii alebo sedácii, s čím je spojených viacero nielen praktických ale aj právnych problémov. Prednáška je preto analýzou právneho postavenia poskytovateľa ako aj zubného lekára či iného zdravotníckeho personálu poskytujúceho zubnolekárske ošetrenie v celkovej anestézii alebo sedácii. Okrem iného bude výklad zameraný aj na štruktúru zodpovednostných vzťahov, ktoré pri uvedenom spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti vznikajú, ale zároveň aj na možné právne následky v prípade vzniknutých komplikácii.  

______________________

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. sa venuje najmä medicínskemu právu a obchodnému právu. Svoju právnu expertízu má podporenú praktickými skúsenosťami v predmetných odboroch, keďže je spoluzakladateľom jednej z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku fungujúcou pod spoločnou značkou SK Dental Clinic. Zameriava sa taktiež na poradenstvo pri aplikovaní technológií do praxe. V minulosti pôsobil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela.   

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email