logo-vzdelavaci6.png

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.

Slovensko

Právne aspekty celkovej anestézie a sedácie v zubnej ambulancii

V podmienkach Slovenskej republiky sa stalo bežnou praxou poskytovanie zubnolekárskeho ošetrenia v celkovej anestézii alebo sedácii, s čím je spojených viacero nielen praktických ale aj právnych problémov. Prednáška je preto analýzou právneho postavenia poskytovateľa ako aj zubného lekára či iného zdravotníckeho personálu poskytujúceho zubnolekárske ošetrenie v celkovej anestézii alebo sedácii. Okrem iného bude výklad zameraný aj na štruktúru zodpovednostných vzťahov, ktoré pri uvedenom spôsobe poskytovania zdravotnej starostlivosti vznikajú, ale zároveň aj na možné právne následky v prípade vzniknutých komplikácii.  

______________________

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. sa venuje najmä medicínskemu právu a obchodnému právu. Svoju právnu expertízu má podporenú praktickými skúsenosťami v predmetných odboroch, keďže je spoluzakladateľom jednej z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku fungujúcou pod spoločnou značkou SK Dental Clinic. Zameriava sa taktiež na poradenstvo pri aplikovaní technológií do praxe. V minulosti pôsobil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela.   

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko