logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Natália Sládečková, MSc

Academisch centrum tandheelkunde, Amsterdam

Holandsko

OKLUZNÉ KONCEPTY, ZÁKLADY GNÁTOLÓGIE A ICH POSTAVENIE V MODERNEJ STOMOTOLÓGIÍ

Každý z nás upravuje denne oklúziu a artikuláciu výplní a protetických prác. Má ale vzťah zubov a čeľustí vplyv na orofaciálny systém, funkciu či zdravie pacienta? Existujú okluzné choroby a môžeme ich liečiť? Môže okluzná disharmónia spôsobiť TMD? V prednáške si odpovieme na tieto otázky, rozoberieme základné okluzné koncepty, gnatologické pojmy. Pozrieme sa, či tieto koncepty a pojmy majú ešte miesto v modernej stomatológii, prípadne ako ich môžeme nahradiť. Dozviete sa aké javy sú ešte fyziologické a čo treba upraviť/liečiť u pacienta. Na klinických prípadoch si ukážeme čo môže spôsobiť drastická zmena oklúzie u pacienta, ako vyzerá okluzná dysestézia a ako pracovať s takýmto pacientom.

Vzdelanie a prax

2023 – doteraz


2020 – 2023


2023 – doteraz

2021 – 2022
2018 – 2020
2017 – 2018
2017 – 2019 

 

Doktorandské štúdium, výuka a klinická prax na oddelení orofaciálnej bolesti a temporomandibulárnych dysfunkcií (ACTA) Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam
Rezident na oddelení orofaciálnej bolesti a temporomandibulárnych dysfunkcií (ACTA) Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam (postgraduálny program v špecializácií zubný lekár – gnátológ)
Kliniek voor Parodontologie Amsterdam – zubný lekár gnátológ na špecializovanej klinike pre referovaných pacientov
Fresh Unieke Mondzorg – gerontostomatológ
Súkromná prax Bratislava
Súkromná prax Bojkovice, CZ
Slovenská zdravotnícka univerzita, katedra stomatológie

 

Ďalšie vzdelanie

20122017 

LF Univerzita Palackého odbor zubné lekárstvo                    

Výskum

Degeneratívne zmeny temporomandibulárneho kĺbu

Zahraničné stáže

September 2022
 
September 2023 

University of Naples Federico II | UNINA · Department of Neuroscience and Reproductive and Odontostomatological Sciences (Ambra Micheloti)
Malmö University faculty of odontology division for orofacial pain (Peter Svensson, Birgitta Hageman)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko