logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity Brno; Privátna prax Syndenta, Brno

Česko

PERI-IMPLANTOLÓGIA PRE SAMOUKOV

Peri-implantológia sa týka nás všetkých. Či už sa implantátmi zaoberáte alebo nie. Stretávate sa s nimi v dutine ústnej svojich pacientov ako praktickí zubní lekári, dentálne hygieničky, parodontológovia alebo ortodontisti.

Ako pripraviť pacienta na implantáciu? Ako sa starať už o zavedený implantát? A ako riešiť peri-implantitídu?

Vzdelanie

2016–2021          Léekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, doktorský odbor Stomatologia a  otorinolaryngologia, obhájená dizertačná práca „Terapie parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů“

2010–2016          Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, magisterský odbor Zubné lékárstvo

Prax

2016 –                   Stomatologická klinika FN u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Oddělení parodontologie

2019 –                   soukromá praxe Syndenta, Brno

Členstvo v odborných spoločnostiach

2022 –                   International Team for Implantology
2020 –                   Česká parodontologická společnost

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email