logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Filip Hromčík, Ph.D.

Lekárska fakulta Masarykovej univerzity Brno; Privátna prax Syndenta, Brno

Česko

PERI-IMPLANTOLÓGIA PRE SAMOUKOV

Peri-implantológia sa týka nás všetkých. Či už sa implantátmi zaoberáte alebo nie. Stretávate sa s nimi v dutine ústnej svojich pacientov ako praktickí zubní lekári, dentálne hygieničky, parodontológovia alebo ortodontisti.

Ako pripraviť pacienta na implantáciu? Ako sa starať už o zavedený implantát? A ako riešiť peri-implantitídu?

Vzdelanie

2016–2021          Léekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, doktorský odbor Stomatologia a  otorinolaryngologia, obhájená dizertačná práca „Terapie parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů“

2010–2016          Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, magisterský odbor Zubné lékárstvo

Prax

2016 –                   Stomatologická klinika FN u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Oddělení parodontologie

2019 –                   soukromá praxe Syndenta, Brno

Členstvo v odborných spoločnostiach

2022 –                   International Team for Implantology
2020 –                   Česká parodontologická společnost

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko