logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Šimon Belák, MDDr. Michal Štefanatný

Slovensko

Iniciálna terapia parodontitis

Parodontitis je chronické multifaktoriálne ochorenie, ktorého výsledkom je progresívna deštrukcia závesného aparátu zubu. Z hľadiska etiológie je dôležitá hlavne prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Vzhľadom k veľmi obmedzeným možnostiam ovplyvnenia vnímavosti hostiteľa zostáva základnou metódou liečby mechanické očistenie zubného kameňa a povlaku z povrchu zubov. To je kľúčové nielen počas iniciálnej terapie ale aj v udržiavacej fáze, aby sa zabránilo relapsu. ochorenia. Cieľom našej prednášky je predstaviť aktuálne poznatky a trendy v rámci iniciálnej terapie parodontitis. Ciele v našich životoch ešte stále hľadáme.

______________________

Keď mal Michal 8 rokov a na hudobnej výchove sa už učil Suchoňovu „Keď sa vlci zišli“, Šimon ešte ťahal káčera po sídlisku. Ich prvé reálne stretnutie pravdepodobne prebehlo v školskej jedálni v rade na granadírsky pochod. Ani jeden z nich si to však nepamätá, lebo Šimon bol v tom čase Michalovi stále asi tak po pás. Muselo pretiecť ešte veľa vody vo Váhu, kým sa výškovo dorovnali a mohli sa jeden druhému pozrieť z očí do očí. Síce ešte stále v pozícii pedagóg – študent, obaja však hneď vedeli, že z toho bude „niečo viac“. A vtedy sa začala ich odborná spolupráca. Od toho času Šimon Michala odborne dobehol, dokonca predbehol. Teraz sú už obaja dosť veľkí a pripravení na to, aby predviedli svoj parodontologický duet.


Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko