logo-vzdelavaci6.png

Dr. Anja Baraba

Chorvátsko

Mostíky vystužené vláknami – vedecký a klinický pohľad

Strata zubov v prednej a zadnej oblasti si vyžaduje estetickú aj funkčnú rehabilitáciu. Náhrada chýbajúceho zuba je vždy výzvou, najmä ak sú susedné zuby neporušené. Aj keď sú v týchto prípadoch k dispozícii rôzne možnosti, ako napríklad provizórne snímateľné zariadenie, fixný mostík alebo zubné implantáty, existujú aj alternatívy k týmto tradičným liečebným postupom. Kompozitné mostíky vystužené vláknami (FRC) možno použiť ako dočasné alebo dlhodobé riešenie na nahradenie chýbajúcich zubov v prednej a zadnej oblasti. Výhoda použitia vlákien na báze technológie interpenetrating polymer network (IPN) je v získaní silnej chemickej adhézie k tvrdým zubným tkanivám a v možnosti nahradiť chýbajúci zub bez akejkoľvek preparácie susedných zubov alebo minimálne invazívnymi prípravkami. V prednáške budú diskutované indikácie pre umiestnenie FRC mostíkov z vedeckého a klinického hľadiska s prezentáciou klinických prípadov.

______________________

Anja Baraba sa narodila 19. novembra 1981 v Splite v Chorvátsku, kde ukončila základnú a strednú školu. V roku 2000 sa zapísala na Školu zubného lekárstva v Záhrebe v Chorvátsku a promovala v roku 2006. Ako študentka získala uznanie dekana v rokoch 2002 – 2004 a v roku 2005 cenu dekana. V roku 2001 získala štátny grant pre talentovaných študentov (kategória A) a grant získala aj v roku 2005. «Top stipendiju za top studente» (Noviny National). Na Klinike endodoncie a záchovnej stomatológie začala pôsobiť v roku 2008. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2011 a špecializáciu v odbore Endodoncia a záchovná stomatológia v roku 2013. V roku 2014 sa stala odbornou asistentkou a v roku 2019 docentkou. V roku 2012 bola ocenená ako jedna z najúspešnejších mladých výskumníčok na univerzite v Záhrebe v Chorvátsku a v roku 2014/2015 jej bola na základe hlasovania študentov udelená cena za najlepšieho pedagóga a rovnako aj v roku 2018. Publikovala množstvo vedeckých a odborných článkov. V súčasnosti vyučuje predklinické a klinické kurzy na School of Dental Medicine v  Záhrebe pre študijný program v chorvátskom a anglickom jazyku. Je vedúcou kurzov na postgraduálnom a doktorandskom štúdiu a prednáša kontinuálne vzdelávacie kurzy pre zubných lekárov. Aktívne sa zúčastnila na mnohých domácich a medzinárodných kongresoch. Je členkou Chorvátskej komory zubného lekárstva, Chorvátskej lekárskej asociácie, Medzinárodnej asociácie pre dentálny výskum. Od roku 2016 je tojomníčkou Chorvátskej spoločnosti pre minimálne intervenčné zubné lekárstvo.

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email