logo-vzdelavaci6.png

PaedDr. Dušana Priehradná

Slovensko

Hranice v nás a vo svete

Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám môže priblížiť. Pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Hranice v našej mysli môžu byť relatívne pevné alebo relatívne tenké. „Pevné hranice“ znamenajú izoláciu, uchovávanie vecí v osobitných priehradkách, jednoznačné rozlišovanie: čierna verzus biela, dobro verzus zlo, my verzus oni. „Tenké hranice“ znamenajú pravý opak: hranice, ktoré sa dajú ľahko prekročiť, splývanie alebo miešanie, odtiene šedej namiesto čiernej a bielej. Tieto hranice majú taktiež biologický základ v mozgu.  Počas prednášky sa budeme venovať témam:                                                                                                       

 • vplyv pocitov viny a hanby na vývin človeka
 • štýly hraníc (zdravé, priepustné, rigídne)
 • kategórie interpersonálnych štýlov

______________________

PaedDr. Dušana Priehradná sa zaoberá poradenstvom pre rodiny, deti aj dospelých. Špecializuje sa na poruchy správania, psychosociálne a emocionálne problémy detí aj dospelých, poruchy attachmentu a psychotraumatológiu. Venuje sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobí ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Je zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Pôsobila  na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracovala  niekoľko rokov ako riaditeľka SCŠPP. V súčasnosti sa naplno venuje práci v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.  Je autorkou dvoch odborných publikácií: Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby  u detí, adolescentov a dospelých; Nedirektívna terapia hrou.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

 • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
 • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
 • Vyberte typ účastníka
  • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
 • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
  • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
 • Kliknite „ĎALEJ“
 • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko