logo-vzdelavaci6.png

PaedDr. Dušana Priehradná

Slovensko

Hranice v nás a vo svete

Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám môže priblížiť. Pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Hranice v našej mysli môžu byť relatívne pevné alebo relatívne tenké. „Pevné hranice“ znamenajú izoláciu, uchovávanie vecí v osobitných priehradkách, jednoznačné rozlišovanie: čierna verzus biela, dobro verzus zlo, my verzus oni. „Tenké hranice“ znamenajú pravý opak: hranice, ktoré sa dajú ľahko prekročiť, splývanie alebo miešanie, odtiene šedej namiesto čiernej a bielej. Tieto hranice majú taktiež biologický základ v mozgu.  Počas prednášky sa budeme venovať témam:                                                                                                       

  • vplyv pocitov viny a hanby na vývin človeka
  • štýly hraníc (zdravé, priepustné, rigídne)
  • kategórie interpersonálnych štýlov

______________________

PaedDr. Dušana Priehradná sa zaoberá poradenstvom pre rodiny, deti aj dospelých. Špecializuje sa na poruchy správania, psychosociálne a emocionálne problémy detí aj dospelých, poruchy attachmentu a psychotraumatológiu. Venuje sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobí ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov v pomáhajúcich profesiách. Je zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Pôsobila  na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracovala  niekoľko rokov ako riaditeľka SCŠPP. V súčasnosti sa naplno venuje práci v Inštitúte rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby.  Je autorkou dvoch odborných publikácií: Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby  u detí, adolescentov a dospelých; Nedirektívna terapia hrou.

ZDIEĽAŤ:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email