logo-vzdelavaci6.png

ZDRAVOTNÉ SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY

Piatok 30.9.2022​

Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve SK SaPA

Pre bližšie informácie o kongrese a registráciu kontaktujte: 
PhDr. Martina LÁSKOVÁ, PhD., MPH – predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve SK SaPA
e-mail: martina.laskova.mph@gmail.com
tel: +421 903 606 922

Dentálne hygieničky, praktické sestry a zubní asistenti

Pre bližšie informácie o kongrese a registráciu kontaktujte:
Bc. Natália DRGOVÁ, dipl. d. h. –
SKMTP – koordinátor – odborný garant
e-mail: sdd.sekmtp@gmail.com
tel.: +421 903 944 586

PROGRAM

7:30 – 17:00 

7:30 – 8:25

PREZENCIA ÚČASTNÍKOV

8:25 – 8:30

Otvorenie podujatia

8:30 – 9:15

Najefektívnejšie možnosti individuálnej a profesionálnej dentálnej hygieny
PhDr. Michal Ferko

9:15 – 9:45                    

Od prevencie k extrakcii u detského pacienta
MDDr. Beáta Marčanová

9:45 – 10:00

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE

10:00 – 10:30

Kvalita života u pacientov postihnutých osteonekrózou čeľustí: systematický prehľad
MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Petr Kizek, PhD., MHA, MPH, MUDr. Branislav Borza

10:30 – 11:00

Časté chyby pri čistení so sonickou kefkou z praxe dentálnej hygieny
Bc. Jana Křepelková

11:00 – 11:15

Kokosový olej a jeho význam pri podpore zdravia a prevencii chorôb ústnej dutiny
Ing. Lucia Uličná

11:15 – 12:00

Iatrogénne poškodenie pacienta – previsy
MDDr. Dominika Bacovská

12:00 – 13:00

PRESTÁVKA – OBED

13:00 – 13:45

Manažment okolo implantátov
MDDr. Michal Štefanatný

13:45 – 14:15

Ošetrovanie infekčného pacienta
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

14:15 -14:45

Práca so sklennými vláknami v zubnej ambulancii
Mgr. Zuzana Bušová, Mgr. Natália Bradáčová, MUDr. Marcela Šestáková, PhD.

14:45 – 15:00

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE

15:00 – 15:20

Chlórhexidín z pohľadu individuálnej liečby
PhDr. Ľudmila Kručinská

15:20 – 15:40

Nové poznatky o účinkoch Lactobacillus reuter Prodentis®
PharmDr. Pavol Antolík

15:40 – 16:30

Informovaný súhlas pacienta a vedenie zdravotnej dokumentácie
MUDr. Igor Moravčík, Mgr. Peter Kotira, PhD.

16:30 – 17:00

Diskusia k odborným prednáškam

17:00

Záver, odovzdávanie potvrdení o účasti