logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Viktorie Eliášová

Fiala Dent - privátna prax, Beroun

Česko

MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEDOSTOMATOLÓGII

V súčasnej detskej stomatológii je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie optimálnych výsledkov prístup založený na dôkazoch. Integrácia inovatívnych a účinných postupov je zásadná pre poskytovanie optimálnej starostlivosti našim malým pacientom.

Táto prednáška sa zameriava na využitie minimálne invazívnych technik pre terapiu zubného kazu v dočasnom chrupe. Medzi tieto techniky patrí využitie SDF, SMART technika či Hallova technika. Tieto prístupy umožňujú odložiť alebo výrazne znížiť potrebu sedácie či anestézie pri liečbe zubného kazu u detí.

Významným benefitom týchto techník je nielen možnosť poskytnúť detským pacientom a ich rodičom alternatívu tradičného spôsobu ošetrenia, ale tiež zjednodušiť prácu samotným zubným lekárom. Znížená potreba invazívnych postupov prináša výhodu nielen z hľadiska pohodlia pacienta, ale aj z perspektívy efektivity a bezpečnosti ošetrenia.

Vzdelanie a prax

2022 – doteraz       Fiala Dent, s.r.o., Holandská 123, 266 01 Beroun, ČR
2017 – 2022             1. LF UK v Praze, zubní lékařství, promovala s vyznamenáním

Ďalšie vzdelanie

Účasť na školeniach a kurzoch

Stáže

3DK Praha

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email