logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Viktorie Eliášová

Fiala Dent - privátna prax, Beroun

Česko

MINIINVAZÍVNE TECHNIKY V PEDOSTOMATOLÓGII

V súčasnej detskej stomatológii je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie optimálnych výsledkov prístup založený na dôkazoch. Integrácia inovatívnych a účinných postupov je zásadná pre poskytovanie optimálnej starostlivosti našim malým pacientom.

Táto prednáška sa zameriava na využitie minimálne invazívnych technik pre terapiu zubného kazu v dočasnom chrupe. Medzi tieto techniky patrí využitie SDF, SMART technika či Hallova technika. Tieto prístupy umožňujú odložiť alebo výrazne znížiť potrebu sedácie či anestézie pri liečbe zubného kazu u detí.

Významným benefitom týchto techník je nielen možnosť poskytnúť detským pacientom a ich rodičom alternatívu tradičného spôsobu ošetrenia, ale tiež zjednodušiť prácu samotným zubným lekárom. Znížená potreba invazívnych postupov prináša výhodu nielen z hľadiska pohodlia pacienta, ale aj z perspektívy efektivity a bezpečnosti ošetrenia.

Vzdelanie a prax

2022 – doteraz       Fiala Dent, s.r.o., Holandská 123, 266 01 Beroun, ČR
2017 – 2022             1. LF UK v Praze, zubní lékařství, promovala s vyznamenáním

Ďalšie vzdelanie

Účasť na školeniach a kurzoch

Stáže

3DK Praha

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko