logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Šimon Belák, Ph.D.

Blanc Dental - privátna prax, Žilina

Slovensko

CHIRURGICKÁ TERAPIA PARODONTITIS

Parodontitis je chronické multifaktoriálne ochorenie, ktorého výsledkom je progresívna deštrukcia závesného aparátu zubu – parodontu. Z hľadiska etiológie je dôležitá hlavne prítomnosť biofilmu a vnímavosť hostiteľa. Počas iniciálnej terapie parodontitis sa snažíme tieto faktory odstrániť, nie vždy sa nám ale podarí dosiahnuť ciele terapie a stabilizovať parodontitis. Aké máme ďalšie možnosti v liečbe? Kedy sme schopní defekt regenerovať a vrátiť situáciu do pôvodného stavu? Kedy je potreba zničené tkanivá odstrániť a upraviť defekt tak, aby sa čo najviac podobal zdravému stavu? Je pacient vôbec vhodný na to, aby sme vykonali chirurgickú terapiu? Ak nie, sú nejaké iné možnosti?

 

Vzdelanie

2011   –  2016       Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, Zubné lekárstvo
2016 – 2021   Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, Doktorské štúdium, odbor Stomatológia (Estetika mezizubní papily)

Prax

2016 – súčasnosť: Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta, ČR
2020 – súčasnosť: Libento, Olomouc, ČR
2020 – súčasnosť: Blanc Dental Studio, Žilina, Slovensko

Stáže

2015: Department of Oral and Maxillofacial Surgery, District General Hospital Eastbourne, Anglicko
2018: Faculty of dental medicine,  University of Porto, Portugalsko
2021: Dental Clinic Egas Moniz, Lisabon, Portugalsko

Publikácie
 • Belák Š, Starosta M, Zapletalová J. Predikce přítomnosti interdentální papily v oblasti horních středních řezáků v závislosti na vzdálenosti bodu kontaktu od kostního septa a mezizubní vzdálenosti. Česká Stomatol / Prakt Zub lékařství. 2017; 3(117): 68–73.
 • Belák Š, Starosta M. Interdental papilla and gingival biotype. J Clin Periodontol, 2018, 45: 48-48. doi:10.1111/jcpe.21_12914 (Abstract – Europerio 9, Amsterdam, 2018)
 • Belák Š, Starosta M, Žižka R, Šedý J. Nová klasifikace parodontálních a periimplantátových onemocnění. 2019; 29(1): 10 – 17.
 • Belák Š, Žižka R, Šedý J, a kol. Klinické, radiologické a histologické pozorování lidského stálého zubu s neukončeným vývojem ošetřeného neúspěšnou maturogenezí a následným endodontickým ošetřením. Česká Stomatol / Prakt Zub lékařství. 2020; 2(120): 37–41.
 • Belák Š, Žižka R, Starosta M, et al. The influence of gingival phenotype on the morphology of the maxillary central papilla. BMC Oral Health. 2021 Jan 23;21(1):43. doi: 10.1186/s12903-021-01400-x. PMID: 33485351; PMCID: PMC7825197.
 • Belák Š, Štefanatný M, Žižka R. Řešení problematiky gingiválního recesu pomocí biologicky orientované preparační techniky (BOPT). LKS. 2021; 31(4): 86 – 91
 • Žižka R, Belák Š, Šedý J, Fačevicová K, Voborná I, Marinčák D. Clinical and Radiographic Outcomes of Immature Teeth Treated with Different Treatment Protocols of Regenerative Endodontic Procedures: A Retrospective Cohort Study. J. Clin. Med.2021,10,1600. https://doi.org/ 10.3390/jcm10081600
 • Marinčák D, Doležel V, Šedý J, Přibyl M, Belák Š, Žižka R. Adhezivní fixace odlomeného fragmentu – 1. část: Historie, přenosová média. úprava fragmentu a materiály. LKS. 2021; 31(7–8): 146 – 153
 • Žižka R, Doležel V, Šedý J, Přibyl M, Belák Š, Marinčák D. Adhezivní fixace odlomeného fragmentu – 2. část Klinický postup. LKS. 2021; 31(9): 168 – 177
 • Máša M, Belák Š, Žižka R. Využití probiotik v nechirurgické léčbě parodontitidy. LKS. 2021; 31(12): 245 – 251
 • Štefanatný M, Starosta M, Žižka R, Štefanatná J, Belák Š. PERI-IMPLANTITÍDA: KLASIFIKÁCIA, ETIOLÓGIA A PREVENCIA. Česká stomatologie/Praktické zubní lékařství. 2023;123(1):19-28
 • Belák Š, Štefanatný M. Celková rekonštrukcia chrupu u pacienta so stage IV parodontitis (kazuistika). Dental Times – magazín Slovenského spolku študentov zubného lekárstva. 2023: 4-7

 

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email