logo-vzdelavaci6.png

MDDr. Natália Sládečková

Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam

Holandsko

Opotrebovanie zubov - Delenie, etiológia, diagnostika, terapia

Abrázia, atrícia, erózia. Všetci poznáme tieto pojmy, no majú ešte priestor v modernej stomatológií? V tejto prednáške rozdelíme opotrebovanie zubov podľa etiológie a rozsahu. Do detailov rozoberieme diagnostiku opotrebovania zubov a preventívne opatrenia. Naučíme sa ako opotrebovanie zubov u pacientov spomaliť  a ako odstrániť hlavné etiologické faktory. Povieme si kedy je vhodné začať s prevenciou a kedy je vhodná konzervačná terapia. Pozrieme sa na vhodné materiály na rekonštrukcie a rozdelíme klinické prípady podľa obtiažnosti. Na šiestich klinických prípadoch si ukážeme ako opotrebované zuby správne ošetriť od jednoduchých cez stredne až veľmi komplikované prípady. Dozvieme sa kedy koľko a ako je najlepšie zdvihnúť zhryz u týchto pacientov. V neposlednom rade si povieme prečo je dôležitý screening TMD bolesti u týchto pacientov a dostaneme update ohľadom pripravovanej slovenskej verzie DC TMD.

Vzdelanie a prax
od 2020


od 2021
2018 – 2020
2017 – 2018
2017 – 2019                        


Rezident na oddelení orofaciálnej bolesti a temporomandibulárnych dysfunkcií (ACTA) Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam (postgraduálny program v špecializácií zubný lekár – gnátológ)
Fresh Unieke Mondzorg – gerontostomatológ
Súkromná prax Bratislava
Súkromná prax Bojkovice, CZ
Slovenská zdravotnícka univerzita, katedra stomatológie

Ďalšie vzdelanie
2012 – 2017                      

LF Univerzita Palackého, odbor zubné lekárstvo        

Výskum
„Možnosť
regenerácie mandibulárnej kondylárnej subchondrálnej kosti zmenenej osteoartrózou na oddelení bunkovej biológie ACTA v spolupráci so stomatologickou klinikou VFN Praha, klinikou ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB a klinikou ústnej čeľustnej a tvárovej chirurgie v univerzitnom medicínskom centre Groningen.

Člen odborných spoločností
EAOPD (European Association of Orofacial Pain and Dysfunction), NVGPT (Holandský Spolok Gnátológov a Protetických zubných lekárov) a NVGD (Holandský Spolok Gerontostomatológov)

Zdieľajte na:

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Postup pri registrácii:

  • Kliknite na ikonu „Registrujte sa“
  • Vľavo dole kliknite na „+ Zaregistrovať sa na aktivitu“
  • Vyberte typ účastníka
    • Člen SKZL – po zvolení sa Vám objaví výzva na prihlásenie, kde vyplníte svoje prihlasovacie údaje, ktoré sú identické s vašimi prihlasovacími údajmi do profilu na stránke skzl.sk
  • Skontrolujte, či je zadaná správna emailová adresa, v prípade, že nie, zadajte aktuálny email
    • Nečlen SKZL/študent/zahraničný účastník – vyplní registračný formulár
  • Kliknite „ĎALEJ“
  • Dokončite registráciu kliknutím na „ZAREGISTROVAŤ SA NA AKTIVITU“

Poplatok za kongres môžete uhradiť ihneď kartou. V prípade preferencie úhrady prostredníctvom internet bankingu, použite údaje k platbe uvedené nižšie.

Účastnícke poplatky do 15.9.2022 (platby pripísané na účet do 16.9.2022):

Člen SKZL – 280 €
Nečlen SKZL – 360 €
Zamestnanec LF (s výškou členského poplatku do SKZL 72€/rok) – 170 € 
Študent – 90 €
Zahraničný účastník – 432 €

Údaje k platbe prevodným príkazom:
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0027 7113 4356
SWIFT kód: SUBASKBX
Variabilný symbol: registračné číslo v komore
Špecifický symbol: 322021
Poznámka: meno a priezvisko